Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO

24.09.12

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO założyli w roku 1992 twórcy i producenci oprogramowania. Jest to jedyna organizacja w Polsce, która uzyskała zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych. PRO chroni prawa autorskie twórców polskich, ale i zagranicznych (na mocy umów międzynarodowych).


Ponadto PRO:


• podejmuje działania w celu zapewnienia odpowiednich prawnych warunków funkcjonowania firm informatycznych;
• prowadzi badania polskiego rynku oprogramowania;
• integruje środowiska twórców, producentów i sprzedawców oprogramowania.

Programy komputerowe chroni się tak jak dzieła literackie. Ochrona nie obejmuje: idei programu, logiki programu, algorytmu, systemu, metod, koncepcji, układu.


Przy współpracy Stowarzyszenia PRO i Agencji HETMAN powstał Klub Legalnych (www.klublegalnych.org.pl). Członkowie Stowarzyszenia PRO mają prawo do pierwszej bezpłatnej konsultacji w zakresie spraw związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi. Zgłoszenia przypadków naruszania przepisów prawa autorskiego przyjmuje całodobowa gorąca linia telefoniczna: (+48 22) 762 86 21.


Więcej (w tym statut i formularze zgłoszeń): www.pro.org.pl
Kontakt: ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, tel./faks: (+48 22) 762 86 21, e-mail: pro@pro.org.pl


Źródło:  www.pro.org.pl
(ip)


Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO ma zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych, na następujących polach eksploatacji:*


1) utrwalenie; 2) zwielokrotnienie określoną techniką; 3) wprowadzenie do obrotu; 4) wprowadzenie do pamięci komputera; 5) najem;
6) dzierżawa.
* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

22 762 86 21
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!