Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Piosenka jako hymn Fundacji

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Piosenka jako hymn Fundacji

Piosenka jako hymn Fundacji

28.02.20

Jeden z polskich kabaretów wykonał piosenkę, którą chciałbym wykorzystać jako hymn prowadzonej przeze mnie fundacji. Od managera kabaretu otrzymałem odpowiedź, że są oni jedynie autorami tekstu - nie muzyki. Jak zwrócić się do wspomnianego kabaretu, aby wyrażono zgodę na bezpłatną, bezterminową zgodę na wykorzystanie tekstu? Ponieważ nie wiem, kto jest autorem muzyki, będziemy pracować nad jej opracowaniem według własnego pomysłu.

Najbezpieczniejszą formą uzyskania zgody, na czas nieograniczony, na korzystanie z cudzego utworu – w tym przypadku tekstu piosenki, jest zawarcie z podmiotem uprawnionym (twórcą) pisemnej umowy licencyjnej, która będzie upoważniała Państwa do korzystania z interesującego utworu, w zakresie opisanym w umowie licencyjnej. Oczywiście twórca/twórcy mogą zgodzić się na bezpłatne udzielenie licencji, nie mniej jednak jest to kwestia ich decyzji. Dlatego też prosząc o udzielenie licencji nieodpłatnie warto wskazać na niekomercyjny charakter wykorzystania (o ile taki jest) oraz cele jakim ma służyć utwór. 


Opracowanie: Sara Dobrzańska

Fundacja Legalna Kultura
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!