Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Dopuszczalność modyfikacji obrazów pobranych z Internetu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Dopuszczalność modyfikacji obrazów pobranych z Internetu

28.02.20

Mam pytanie. Jak pobieram jakiś obrazek w dużej rozdzielczości i potem go przerabiam do np. 64x64 co już zniekształca obraz, i czasem trochę go przerabiam, to jak się mają do tego prawa autorskie. Mogę wykorzystywać taki obrazek np. na stronie czy w aplikacji?  

Zgodnie z ogólną zasadą prawa autorskiego, o której mowa w art. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dla zgodnego z prawem rozpowszechniania i korzystania ze wszelkich przeróbek bądź modyfikacji dzieła konieczne jest posiadanie zezwolenia od twórcy. Powyższe zezwolenie nie będzie konieczne jedynie w odniesieniu do utworów, do których wygasły już autorskie prawa majątkowe (co zasadniczo ma miejsce po upływie 70 lat od śmierci twórcy), oraz udostępnionych np. na warunkach licencji CC, której to warunki obejmują także prawa zależne do danego dzieła. 


Opracowanie: Sara Dobrzańska

Fundacja Legalna Kultura
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!