Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Dopuszczalność wykorzystania nazw własnych bohaterów legend chińskich

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Dopuszczalność wykorzystania nazw własnych bohaterów legend chińskich

28.02.20

Szanowni Państwo Jestem pisarzem-amatorem, zajmującym się hobbystycznie mitologią. W jednej z moich powieści zapragnąłem umieścić postać Sun Wukonga, będącego znanym bohaterem legend chińskich. Najbardziej znany utwór zbierający jego przygody "Wędrówka na Zachód" został wydany ponad 400 lat temu, zatem pozornie postać ta znajduje się w domenie publicznej. Przeczytałem jednak na innej stronie prawniczej, że w Polsce prawa do utworu posiada również tłumacz, który w przypadku "Wędrówki na Zachód" nie umarł 70 lat temu. Czy zatem, gdybym umieścił postać tą oraz bezpośrednie odniesienia do jej przygód w moim dziele, czy spotkałyby mnie prawne konsekwencje?  

 

Na wstępie należy wyjaśnić, że tłumaczowi, owszem przysługują autorskie prawa majątkowe do tzw. utworu zależnego – tłumaczenia książki, nie mniej jednak obejmują one sam tekst tłumaczenia, a nie prawa np. do nazwy własnej głównego bohatera (abstrahując w tym miejscu od zasadności uznania nazwy własnej bohatera za samodzielny utwór w rozumieniu prawa autorskiego), o ile nie została ona po raz pierwszy przetłumaczona przez tłumacza całego dzieła. Również luźne nawiązania do historii, fabuły książki, które nie stanowią wykorzystania przetłumaczonego tekstu, bądź jego parafrazy, wydają się nie stanowić naruszenia praw autorskich przysługujących tłumaczowi. Natomiast w przypadku, gdyby w Pana powieści miały być wykorzystane fragmenty tłumaczenia (czy to w formie cytatu czy też pośredniej) konieczne wydaje się uzyskanie na powyższe zezwolenia tłumacza bądź innego podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych (np. wydawnictwa, ewentualnych następców prawnych itd.).   

Opracowanie: Sara Dobrzańska

Fundacja Legalna Kultura
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!