Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawa do filmu, a nowe pole eksploatacji

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa do filmu, a nowe pole eksploatacji

Prawa do filmu, a nowe pole eksploatacji

28.02.19

Czy dysponujący prawami do filmu krótkiego, stworzonego w latach 70., może zamieścić go w serwisie internetowym? Czy potrzebna jest zgoda twórcy, aby to zrobił? W momencie zawierania umowy z twórcą, internet nie był znanym polem eksploatacji i nie umieszczono go w umowie. Wiele studiów zamieszcza wyprodukowane przez siebie filmy w internecie. Jak jest to dziś traktowane?

Jeżeli pole eksploatacji, na którym miałby być wykorzystywany utwór nie jest wskazane w umowie, dla zgodnego z prawem korzystania z niego w tej formie, np. rozpowszechnienie go w internecie, konieczne będzie zawarcie nowej umowy/ albo też aneksu do umowy już zawartej, przenoszącego na uprawnionego prawo do korzystania z utworu objętego pierwotną umową na dodatkowym polu eksploatacji.

Należy przy tym podkreślić, że twórca, albo jego następcy prawni nie mają obowiązku zawarcia takiej umowy/podpisania aneksu. Nie mniej jednak, częstą praktyką w umowach przenoszących autorskie prawa majątkowe do dzieła jest zawarcie postanowień obligujących twórcę/ jego następców prawnych (np. spadkobierców) do przeniesienia praw na druga stronę umowy, w przypadku powstania nowego pola eksploatacji, dlatego warto również pod tym kątem zweryfikować treść łączącej Państwa umowy.

PS. Zachęcamy również do zapoznania się z prowadzoną przez Fundację jedyną w Polsce, Bazą Legalnych Źródeł, dającą dostęp do zasobów kultury zgodnie z prawem i wolą twórców. Bazę można znaleźć tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!