PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy projekcja filmów dla studentów połączona z dyskusją, mieści się w granicach prawa cytatu?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy projekcja filmów dla studentów połączona z dyskusją, mieści się w granicach prawa cytatu?

Czy projekcja filmów dla studentów połączona z dyskusją, mieści się w granicach prawa cytatu?

05.01.15

Zamierzam wykorzystać film polski do projekcji w ramach warsztatów organizowanych podczas konferencji naukowej w uczelni publicznej. Projekcja skierowana jest do studentów i ma być w założeniu połączona z dyskusją. Pytanie: w jaki sposób można to zrobić, tzn. czy trzeba uzyskać jakąś zgodę oraz ponieść jakieś koszty? Z informacji na tut. stronie wynika (o ile dobrze rozumiem), że taka projekcja mogłaby odbyć się bez kosztowo.Zgodnie z prawem cytatu można przytaczać urywki już rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem czy też prawami gatunku twórczości.

Oznacza to, że w ramach tego prawa jeśli chcemy na przykład dla celów dydaktycznych skorzystać z fragmentu jakiego utworu (filmu, muzyki lub książki), to możemy tego dokonać jeśli uzasadnimy takie korzystanie rodzajem celu dla którego chcemy tego dokonać.

Aby spełnić cel dydaktyczny, który miałby najpełniejsze zastosowanie w opisanym przypadku, utwór w ramach, którego przytaczamy (cytujemy) fragmenty innych utworów musi być skierowany do zamkniętego katalogu adresatów (tutaj studenci) i nie może posiadać charakteru komercyjnego. Ponadto może takie korzystanie dotyczyć jedynie utworów już rozpowszechnionych, czyli takich, które zostały już publicznie udostępnione za zgodą twórcy, jak również przytoczenie danego utworu w ramach prawa cytatu wymaga podania imienia i nazwiska twórcy oraz źródła pochodzenia utworu.

Jeśli wszystkie wymogi skorzystania z utworu w ramach tej formy dozwolonego użytku, zostały spełnione, korzystanie w ten sposób z utworu nie będzie się wiązało z koniecznością ponoszenia opłat na rzecz twórcy lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, możesz go udostępnić


Do góry!