Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy w prezentacji, która będzie udostępniona na stronie www, można zamieszczać dane z badań i wykresy zaczerpnięte z internetu?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy w prezentacji, która będzie udostępniona na stronie www, można zamieszczać dane z badań i wykresy zaczerpnięte z internetu?

Czy w prezentacji, która będzie udostępniona na stronie www, można zamieszczać dane z badań i wykresy zaczerpnięte z internetu?

12.11.14

Czy w przygotowanej na szkolenie prezentacji multimedialnej (która następnie znajdzie się na stronie internetowej), można zamieszczać dane z badań, wykresy zaczerpnięte z internetu wykorzystując prawo cytatu (np. podając adres strony źródłowej), czy też trzeba otrzymać na to formalną zgodę?

W przedstawionym stanie faktycznym jak najbardziej skorzystanie z tzw. prawa cytatu jest dopuszczalnie. Wolno bowiem przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość (np. w prezentacji) urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (ten ostatni przypadek dotyczy sytuacji, w której cytat zostaje niejako włączony do cudzej twórczości stając się jej integralnym elementem, w taki sposób, że nowo powstała twórczość nie powstałaby, gdyby autor nie miał możliwości skorzystania z tej formy dozwolonego użytku). Dopuszczalne jest zatem włączenie do prezentacji wykresów lub też danych „zapożyczonych” z internetu, należy jednak w prezentacji wskazać nazwę utworu, autora oraz w tym przypadku adres strony internetowej, skąd dany utwór zaczerpnęliśmy.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!