PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Opłacenie licencji za film prezentowany podczas szkolnego Maratonu Filmowego

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Opłacenie licencji za film prezentowany podczas szkolnego Maratonu Filmowego

Opłacenie licencji za film prezentowany podczas szkolnego Maratonu Filmowego

14.10.14

Otrzymałam od MPLC wezwanie do opłacenia licencji sformułowane na podstawie informacji zamieszczonej na stronie szkolnej. Czy da się udowodnić, że pokaz filmu podczas Maratonu Filmowego w szkole miał charakter dydaktyczny? Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie posiadam też funduszy na opłacenie tej wygórowanej moim zdaniem kwoty. Instytucje naukowe i oświatowe, takie jak szkoła mogą korzystać z rozpowszechnionych już utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego. Można tego dokonywać jednak jedynie w celach dydaktycznych lub naukowych, czyli na przykład w ramach pokazu filmowego skierowanego wyłącznie do uczniów i mającego miejsce na terenie placówki dydaktycznej (szkoły). W ramach dozwolonego użytku wolno również sporządzać w celu dydaktycznym lub naukowym egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu i nie jest w tym zakresie koniecznie uzyskiwanie licencji, a tym samym ponoszenie w związku z tym opłat licencyjnych. Warunkiem skorzystania z takiego utworu jest jednak to, aby był już on wcześniej rozpowszechniony, co oznacza, że dany utwór musiał być wcześniej udostępniony publicznie bądź to za zgodą twórcy bądź podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do utworu.

Udowodnienie, że z danego utworu korzystano w ramach dozwolonego użytku publicznego w tym przypadku wymaga wykazania, że korzystanie danego utworu nie wykraczało poza cel dydaktyczny (np. placówka dydaktyczna nie uzyskiwała korzyści finansowych w postaci zysków z biletów), utwór był udostępniany tylko wyłącznie uczniom i nauczycielom oraz, że rozpowszechnianie danego utworu odbywało się w takich warunkach technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiały dostęp do danego utworu przez osoby trzecie (osoby z zewnątrz).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Jastrzębski
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!