Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Opłacenie licencji za film prezentowany podczas szkolnego Maratonu Filmowego

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Opłacenie licencji za film prezentowany podczas szkolnego Maratonu Filmowego

Opłacenie licencji za film prezentowany podczas szkolnego Maratonu Filmowego

14.10.14

Otrzymałam od MPLC wezwanie do opłacenia licencji sformułowane na podstawie informacji zamieszczonej na stronie szkolnej. Czy da się udowodnić, że pokaz filmu podczas Maratonu Filmowego w szkole miał charakter dydaktyczny? Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nie posiadam też funduszy na opłacenie tej wygórowanej moim zdaniem kwoty. Instytucje naukowe i oświatowe, takie jak szkoła mogą korzystać z rozpowszechnionych już utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego. Można tego dokonywać jednak jedynie w celach dydaktycznych lub naukowych, czyli na przykład w ramach pokazu filmowego skierowanego wyłącznie do uczniów i mającego miejsce na terenie placówki dydaktycznej (szkoły). W ramach dozwolonego użytku wolno również sporządzać w celu dydaktycznym lub naukowym egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu i nie jest w tym zakresie koniecznie uzyskiwanie licencji, a tym samym ponoszenie w związku z tym opłat licencyjnych. Warunkiem skorzystania z takiego utworu jest jednak to, aby był już on wcześniej rozpowszechniony, co oznacza, że dany utwór musiał być wcześniej udostępniony publicznie bądź to za zgodą twórcy bądź podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do utworu.

Udowodnienie, że z danego utworu korzystano w ramach dozwolonego użytku publicznego w tym przypadku wymaga wykazania, że korzystanie danego utworu nie wykraczało poza cel dydaktyczny (np. placówka dydaktyczna nie uzyskiwała korzyści finansowych w postaci zysków z biletów), utwór był udostępniany tylko wyłącznie uczniom i nauczycielom oraz, że rozpowszechnianie danego utworu odbywało się w takich warunkach technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiały dostęp do danego utworu przez osoby trzecie (osoby z zewnątrz).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Jastrzębski
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!