PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zdjęcia gry (z monitora) w pracy naukowej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zdjęcia gry (z monitora) w pracy naukowej

Zdjęcia gry (z monitora) w pracy naukowej

23.05.14

Autor w pracy naukowej chce zobrazować grę komputerową, o której pisze, zrobionym przez siebie zdjęciem, na którym widać fragment gry (z monitora). Czy powinien uzyskać zgodę właściciela gry?Grafika będąca elementem gry komputerowej najprawdopodobniej stanowi utwór, zatem jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystanie fragmentów cudzych utworów w ramach własnego dzieła możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy spełnione są przesłanki prawa cytatu. Dokładne omówienie celów, które mogą uzasadniać powołanie się na prawo cytatu można znaleźć tutaj.


Z treści pytania wynika, że wykorzystanie fragmentu cudzego utworu ma na celu jedynie zilustrowanie pracy naukowej, co sprawia, że brak jest podstaw do powołania się na prawo cytatu. Sytuacja mogłaby kształtować się odmiennie, gdyby treść pracy naukowej bezpośrednio (w sposób merytoryczny) odnosiła się do cytowanego fragmentu „kadru” z gry. W takiej sytuacji, gdyby zamieszczenie konkretnego fragmentu grafiki odbywało się w celach wyjaśnienia czy analizy krytycznej a dla właściwego zrozumienia treści pracy niezbędne byłoby zapoznanie się z tymże fragmentem, możliwe byłoby powołanie się na prawo cytatu (czyli użycie fragmentu gry odbyć by się mogło bez zgody uprawnionego).

W pytaniu mamy do czynienia jednak jeszcze z jednym problemem – z uwagi na to, że autor chce użyć nie samego fragmentu gry, lecz utworu fotograficznego, na którym fragment ten utrwali, zachodzi ryzyko, iż fotografia ta będzie opracowaniem fragmentu utworu będącego elementem gry komputerowej, a wówczas taki utwór zależny nie może być wykorzystany bez zgody twórcy. Tylko zatem, gdy fotografia będzie stanowiła wierne zwielokrotnienie utworu graficznego będącego fragmentem gry (czyli w istocie będzie to fotokopia), można rozważać kwestię powołania się na prawo cytatu, w zakresie omówionym powyżej.


Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!