Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Legalność wyświetlania filmów podczas nocy filmowej w szkole

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Legalność wyświetlania filmów podczas nocy filmowej w szkole

Legalność wyświetlania filmów podczas nocy filmowej w szkole

11.04.14

Myśląc o organizacji "nocy filmowej" w szkole przeczytałem wpis o legalności wyświetlania filmów. Jest dozwolone jeżeli są to działania dydaktyczne. Szkoła prowadzi różnego rodzaju działania dydaktyczne: integracja społeczności uczniowskiej, ukazanie atrakcyjniejszych form spędzania czasu niż ulica lub siedzenie przed komputerem i wiele innych. Nawet sama rozrywka jakim jest oglądanie filmów też jest elementem dydaktycznym. Czy w takim razie jest możliwe zastosowanie paragrafu 27 (upapp).

Nie, w opisanych przypadkach zdecydowanie nie można powołać się na przepis art. 27 upapp, bo wskazane działania nie mieszczą się w działalności dydaktycznej szkoły. Dydaktyka to dział pedagogiki zajmujący się procesem kształcenia, nauczania i uczenia się (por. Encyklopedia PWN). Legalne rozumienie tego pojęcia odnosi się natomiast najczęściej do kształcenia w ramach szkół w oparciu o podstawy programowe przewidziane dla danego poziomu i kierunku kształcenia. W kontekście przykładów działań wymienionych w pytaniu, należy zwrócić uwagę, że również Karta Nauczyciela rozróżnia działalność dydaktyczną (jako związaną ściśle z nauczaniem) od działalności wychowawczej i opiekuńczej. Pewne formy działań opisanych w pytaniu można byłoby zaliczyć właśnie do działalności wychowawczej czy opiekuńczej, inne są natomiast po prostu działalnością integracyjno – rozrywkową. Żadne z tych dziedzin potencjalnej aktywności szkoły nie zaliczają się do działalności dydaktycznej, a tylko w jej granicach dozwolone jest bezpłatne korzystanie z utworów bez zgody podmiotów uprawnionych. Właśnie dlatego w przepisie wyróżniono cele, które usprawiedliwiają dozwolony użytek, aby zaznaczyć, iż placówki oświatowe i naukowe nie mogą zawsze i w każdym celu korzystać z utworów bez zgody uprawnionego, lecz wyłącznie dla realizacji własnych badań naukowych oraz działań dydaktycznych. Jeżeli zatem wyświetlenie filmu nie jest powiązane ściśle z realizacją działalności edukacyjnej, to należy uzyskać licencję dla zorganizowania pokazu.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. hamid24 /sxc.hu
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!