PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Powielenie wystawy z fotografiami na uczelni

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Powielenie wystawy z fotografiami na uczelni

Powielenie wystawy z fotografiami na uczelni

24.03.14

Organizuję w czerwcu swoją wystawę dyplomową, magisterską. Chcę poprosić galerię, która jest właścicielem i opiekunem fotografii znanego polskiego artysty, o możliwość powielenia jej w moim mieście. Ubezpiecza się wtedy zdjęcie tylko na czas wystawy, a po wystawie niszczy komisyjnie. Jak wygląda taka umowa między mną (uczelnią) a galerią? Czy to na mnie ciąży obowiązek przygotowania umowy? Jak dokładnie podejść do tego komisyjnego zniszczenia?

Umowę po stronie licencjobiorcy zawrzeć powinien organizator wystawy, czyli podmiot, który faktycznie dokonuje eksploatacji utworów – w opisanym przypadku – ich zwielokrotnienia oraz publicznego wystawienia przygotowanych kopii. Kto nim będzie, zależy od technicznej strony przedsięwzięcia. Wydaje się, że eksploatacji utworu na polu ich zwielokrotnienia dokonywać będzie pani kurator wystawy (bądź w jej imieniu - odpowiednia firma reprograficzna, której zostanie powierzone wykonanie kopii), natomiast eksploatacja na polu wystawienia utworów dokonywana będzie najprawdopodobniej przez uczelnię. Umowę na obydwa pola eksploatacji może jednak zawrzeć jeden z tych podmiotów w imieniu ich obu, odpowiednio oznaczając zakres i sposób eksploatacji oraz podmioty, które będą jej dokonywać.

Jeżeli chodzi o techniczną stronę przedsięwzięcia, w szczególności związaną z niszczeniem kopii fotografii – nie jest to kwestia regulowana ustawowo. Wszystkie te kwestie należy uzgodnić z licencjodawcą i dokładnie opisać w umowie – tak, aby były one jasne dla obu stron umowy oraz aby nie powstały problemy z tym związane na etapie wykonania umowy.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. ilco /sxc.hu
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!