Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

04.11.13

Czy mogę, bez żadnych konsekwencji prawnych, na lekcji muzyki zaśpiewać piosenkę bez zgody autora tekstu?

Instytucje oświatowe mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych. Dopuszczalne jest więc wykonanie utworu na lekcji muzyki. Pod pojęciem „instytucji oświatowych” należy rozumieć nie tylko publiczne placówki oświatowe, ale również szkoły prywatne, nie występuje tutaj również ograniczenie co do profilu nauczania czy stopnia szkolnictwa.

Warto w tym kontekście dodać, że ustawa wprost przewiduje jeszcze inny wyjątek od wyłącznego prawa publicznego wykonania utworu. Zgodnie z art. 31 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszczalne jest nieodpłatne wykonywanie rozpowszechnionych utworów m.in. podczas imprez szkolnych (np. akademia z okazji święta państwowego lub początku roku szkolnego) jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia. W tym przypadku, nie występuje ograniczenie tego typu, że wykonanie musi odbywać się w celach dydaktycznych.

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.


fot. sxc.hu/ juliaf
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!