PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

Zgoda autora tekstu a wykonanie piosenki na lekcji muzyki

04.11.13

Czy mogę, bez żadnych konsekwencji prawnych, na lekcji muzyki zaśpiewać piosenkę bez zgody autora tekstu?

Instytucje oświatowe mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w celach dydaktycznych. Dopuszczalne jest więc wykonanie utworu na lekcji muzyki. Pod pojęciem „instytucji oświatowych” należy rozumieć nie tylko publiczne placówki oświatowe, ale również szkoły prywatne, nie występuje tutaj również ograniczenie co do profilu nauczania czy stopnia szkolnictwa.

Warto w tym kontekście dodać, że ustawa wprost przewiduje jeszcze inny wyjątek od wyłącznego prawa publicznego wykonania utworu. Zgodnie z art. 31 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszczalne jest nieodpłatne wykonywanie rozpowszechnionych utworów m.in. podczas imprez szkolnych (np. akademia z okazji święta państwowego lub początku roku szkolnego) jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia. W tym przypadku, nie występuje ograniczenie tego typu, że wykonanie musi odbywać się w celach dydaktycznych.

Magdalena Krawczyk
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.


fot. sxc.hu/ juliafPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego