PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Projekcja filmów z kaset VHS w bibliotece

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Projekcja filmów z kaset VHS w bibliotece

Projekcja filmów z kaset VHS w bibliotece

08.10.13

Jakie są potrzebne opłaty, aby dokonać projekcji w bibliotece publicznej filmów nagranych na kasetach VHS z TVP?

Opisana działalność nie wchodzi w zakres żadnego z przewidzianych przez ustawę przypadków dozwolonego użytku. W szczególności nie można się tutaj powołać na dozwolony użytek prywatny. Co prawda, z treści pytania wynika, że widzowie pozostają w stosunku towarzyskim. Jednakże dla powołania się na ten wyjątek potrzebne jest istnienie tego typu relacji pomiędzy udostępniającym a odbiorcami, a nie wewnątrz grona odbiorców. Nadto, dozwolony użytek osobisty dotyczyć może tylko osób fizycznych – nie może się na niego zatem powołać jednostka organizacyjna, jaką jest Biblioteka Publiczna (w relacji z takim podmiotem de facto nie jest też możliwe istnienie stosunku towarzyskiego).

Takie działanie nie mieści się w ramach uprawnień nadanych bibliotekom przez 28art. UPAPP. Określona tym przepisem licencja ustawowa dotyczy bowiem jedynie udostępniania egzemplarzy utworów czytelnikom (użyczenie). Nie obejmuje natomiast wyświetlania utworów dla publiczności.

Na legalne dokonywania omawianych działań należy więc uzyskać odpowiednie licencje.
Licencja może zostać udzielona przez samego producenta lub podmiot, któremu dany producent powierzył zarządzanie jego prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi do wideogramu. Należy jednak pamiętać, że istnieje konieczność uzyskania dwóch licencji – w zakresie praw autorskich oraz w zakresie praw pokrewnych do wideogramu. Ponadto, uzyskanie licencji od samego producenta lub od prywatnej organizacji zarządu prawami autorskimi lub pokrewnymi nie wyłącza obowiązku zapłaty tzw. wynagrodzenia dodatkowego (tantiem) opartego o samą ustawę, które może być uiszczone jedynie za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Można spróbować negocjować wynagrodzenie licencyjne z ww. organizacjami powołując się na wykorzystanie niekomercyjne nastawione na popularyzację kultury.

Emilia Chmielewska
Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ foxumon
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!