Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Kadry z filmów jako element konkursu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Kadry z filmów jako element konkursu

Kadry z filmów jako element konkursu

04.12.19

Czy chcąc wykorzystać pojedyncze kadry z filmów w konkursie wiedzy filmowej, muszę uzyskać zgodę producenta na wykorzystanie kadru? Uczestnicy konkursu na podstawie jednego kadru będą musieli odgadnąć z jakiego filmu pochodzi dany kadr. 

Odpowiedź na powyższe pytanie uzależniona jest od rodzaju konkursu, w jakim ww. kadry miałyby zostać wykorzystywane. Odmiennie należy bowiem ocenić prawną dopuszczalność użycia fragmentów filmu, które podlegają prawnoautorskiej ochronie, w sytuacji, gdy będzie to konkurs organizowany przez placówkę oświatową (np. szkołę) a odmiennie, gdy konkurs ma charakter komercyjny i jest organizowany np. za pośrednictwem Internetu. W pierwszym bowiem przypadku zasadne może okazać się powołanie na tzw. wyjątek edukacyjny, o którym mowa w przepisie art. 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co wyłącza konieczność uzyskania na powyższe zezwolenia od twórcy bądź też innego podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych. Nawet w tym przypadku, konieczne jest jednak prawidłowe oznaczenie autora dzieła oraz jego źródła.

Opracowanie: Sara Dobrzańska

Fundacja Legalna Kultura
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!