Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Obce filmy w autorskich ćwiczeniach

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Obce filmy w autorskich ćwiczeniach

Obce filmy w autorskich ćwiczeniach

05.03.19

Chciałabym wykorzystać krótkie filmy z YouTube publikowane np. przez miasta, informacje turystyczne itp. w celu nauki języków obcych, tworząc do tego własne ćwiczenia językowe. Potem taki materiał byłby umieszczany na komercyjnej platformie e-learning. Czy jest to działanie dopuszczalne?

Prawna dopuszczalność wykorzystania cudzej twórczości, abstrahując w tym miejscu od sposobu jej rozpowszechnienia, zasadniczo uzależniona jest od uzyskania na to zezwolenia twórcy. Od tej ogólnej zasady regulacja prawa autorskiego wprowadza kilka wyjątków, w ramach dozwolonego użytku utworów chronionych. Jednym z nich jest tzw. wyjątek edukacyjny, przewidziany przez przepis art. 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który pozwala określonej kategorii podmiotów tj. instytucjom oświatowym, uczelniom oraz jednostkom naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych albo w celu prowadzenia badań naukowych,, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.

Jeżeli zatem tworzenie ćwiczeń do nauki języków obcych odbywa się w ramach działalności jednego z ww. podmiotów, uprawnionych do powołania się na dozwolony użytek o którym mowa w art. 27 Prawa autorskiego, nie będzie konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy na wykorzystanie jego filmu, przy tworzeniu ćwiczeń językowych.

PS. Zachęcamy również do zapoznania się z prowadzoną przez Fundację jedyną w Polsce, Bazą Legalnych Źródeł, dającą dostęp do zasobów kultury zgodnie z prawem i wolą twórców. Bazę można znaleźć tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla

Sara Dobrzańska
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!