PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy zdjęcia ze starych kronik szkolnych można opublikować w internecie?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy zdjęcia ze starych kronik szkolnych można opublikować w internecie?

Czy zdjęcia ze starych kronik szkolnych można opublikować w internecie?

28.02.19

Czy zdjęcia ze starych kronik szkolnych (wówczas uczniowie nie podpisywali zgody na rozpowszechnianie ich wizerunku) mogę wykorzystać w prezentacji multimedialnej, którą chciałabym opublikować na stronie internetowej szkoły?

Zgodnie z regulacją prawa autorskiego, by móc legalnie rozpowszechniać wizerunek osoby III należy na to uzyskać jej zezwolenie. Ustawodawca przewidział kilka wyjątków od tej zasady, które dotyczą osób publicznie znanych oraz osób, które stanowią jedynie element pewnej całości (np. zdjęcie widowni na koncercie), dlatego też w odniesieniu do zdjęć z imprez szkolnych, apeli, przedstawiających pewną zbiorowość, dopuszczalne może okazać się ich rozpowszechnianie, bez ogólnie wymaganego zezwolenia osób na zdjęciu przedstawionych.

Natomiast w odniesieniu do innych fotografii, w szczególności zdjęć portretowych, dyplomowych, najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie skontaktowanie się z osobami, których wizerunki znajdują się w szkolnych kronikach z prośbą o wyrażenie zgodna ich wykorzystanie we wskazanym celu. Nie mniej jednak, w praktyce, prawne konsekwencje publikacji zdjęć bez zezwolenia, pojawią się dopiero gdy osoba ze zdjęcia/jej rodzina wystąpi do szkoły z żądaniem zaprzestania rozpowszechniania jej wizerunku na drodze sądowej.

W odniesieniu zaś do osób zmarłych zgodę mogą wyrazić w kolejności: małżonek, dzieci i dalsi zstępni, rodzice, rodzeństwo albo zstępni rodzeństwa, a roszczenia z tytułu rozpowszechniania wizerunku wygasają z upływem 20 lat od jej śmierci.

PS. Zachęcamy również do zapoznania się z prowadzoną przez Fundację jedyną w Polsce, Bazą Legalnych Źródeł, dającą dostęp do zasobów kultury zgodnie z prawem i wolą twórców. Bazę można znaleźć tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla

Sara Dobrzańska
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!