Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Seanse filmowe koła naukowego

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Seanse filmowe koła naukowego

Seanse filmowe koła naukowego

28.02.19

Mam pytanie dotyczące odtwarzania filmów w instytucji publicznej jaką jest uniwersytet. Wraz ze znajomymi współtworzymy koło naukowe, w ramach którego chcielibyśmy zainicjować cykl pokazów różnych filmów wraz z prelekcjami oraz dyskusją w ramach jednego w wydziałów uniwersytetu. Koło jest wpisane na listę studenckich kół naukowych działających przy wydziale. Czy tworząc pokazy dla społeczności uniwersyteckiej/wydziałowej mamy prawo argumentować odtwarzanie filmów z nośników prywatnych lub serwisów streamingowych typu Netflix edukacyjnym charakterem takiego pokazu?
 
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych szczególnej kategorii podmiotom, w tym uczelniom wyższym, przyznaje m.in uprawnienie do korzystania z rozpowszechnionych utworów w oryginale lub w tłumaczeniu, na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych. Uprawnienie to stanowi wyjątek od ogólnej zasady prawa autorskiego, zgodnie z którą na korzystanie z cudzej twórczości nalży uzyskać zgodę jej twórcy.

W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się że realizacja celu dydaktycznego, ma miejsce gdy dane działanie jest nastawione na pogłębianie wiedzy, zilustrowanie prezentowanych treści, bądź też jest motywowane chęcią pełnego i łatwiejszemu zrozumieniu przez osoby uczące się materiału objętego programu nauczania.

Koła naukowe, które są zakładane w oparciu o regulację Ustawy o szkolnictwie wyższym, jako jedna z form organizacji studenckich, mogą powoływać się zatem na tzw. wyjątek edukacyjny, o którym mowa powyżej, pod warunkiem, że organizowany pokaz filmu znajduje oparcie w realizowanym przez dany kierunek studiów/wydział programie nauczania, a nie ma jedynie charakteru rozrywkowego, oraz jest dostępny dla ograniczonej grupy odbiorców - studentów danego wydziału, dla których prezentowane treści stanowią przedmiot nauki.

PS. Zachęcamy również do zapoznania się z prowadzoną przez Fundację jedyną w Polsce, Bazą Legalnych Źródeł, dającą dostęp do zasobów kultury zgodnie z prawem i wolą twórców. Bazę można znaleźć tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla

Sara Dobrzańska
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!