Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wypożyczanie audiobooków w bibliotece

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wypożyczanie audiobooków w bibliotece

Wypożyczanie audiobooków w bibliotece

08.05.17

Czy i jak biblioteka szkolna może wypożyczać swoim czytelnikom e- booki legalnie zakupione (plik pdf) ?

Zagadnienie prawne: Biblioteki, są jednym z podmiotów, którym ustawodawca przyznał szczególne, szersze uprawnienia w zakresie korzystania z cudzych utworów, bez konieczności uzyskiwania zgody twórcy, dzięki którym mogą one użyczać egzemplarze książek ze swoich zbiorów czytelnikom. Powyższe uprawnienie dotyczy również książek w formacie elektronicznym. Co istotne,  wypożyczanie egzemplarzy e-booków nie może się jednak wiązać się z zwielokrotnianiem ilości egzemplarzy danej książki, gdyż zwielokrotnienie, zgodnie z regulacją prawa autorskiego, dopuszczalne jest tylko w celu uzupełnienia, zachowania, albo ochrony zbiorów bibliotecznych, a nie ich zwiększenia. Zatem jeżeli biblioteka dysponuje jednym egzemplarzem książki w formacie elektronicznym, to równocześnie może być ona wypożyczona tylko jednemu czytelnikowi.


Warto również zwrócić uwagę na zapisy umowy licencyjnej, na podstawie której biblioteka zakupiła e-booki, gdyż mogą one wprowadzać pewne modyfikacje, w zakresie dopuszczalności ich udostępniania.


Wskazówka praktyczna
: Forma w jakiej biblioteka udostępnia e-booki, może być dowolna, z zastrzeżeniem, że nie umożliwia korzystania z niego większej ilość osób, niż liczba egzemplarzy książki, które posiada biblioteka. Można np. umieścić e-booka na dysku zewnętrznym w tzw. chmurze, oczywiście  przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Możliwe jest również  wypożyczanie e-booka wraz z czytnikiem do książek, albo wgrywanie e-booka bezpośrednio w bibliotece na czytniki czytelników. 

Sara Dobrzańska
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!