Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Odtwarzanie bajek w przedszkolu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Odtwarzanie bajek w przedszkolu

Odtwarzanie bajek w przedszkolu

20.03.17

Chciałbym w ramach działalności gospodarczej odtwarzać bajki z rzutnika w przedszkolach. Chodzi mi o prawo autorskie. Komu płacić za nie i w jakiej wysokości.

Dla zgodnego z prawem publicznego odtwarzania filmów, w tym także bajek, do których autorskie prawa majątkowe nie wygasły (o wygaśnięciu autorskich praw majątkowych szerzej pisaliśmy m.in. tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/blog/93,jak-stary-musi-byc-utwor-by-nie-trzeba-bylo-starac-sie-o-prawa-autorskie-do-niego), zasadniczo niezbędne jest uzyskanie licencji, czyli zawarcie umowy cywilnoprawnej z podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do interesującego nas dzieła. W treści tej umowy określona zostanie m.in. wysokość opłat licencyjnych a także pola eksploatacji na których możemy korzystać z danego filmu. Wysokość opłaty jest uzależniona zarówno od zakresu w jakim chcemy rozpowszechniać dany film, czasu trwania umowy oraz celów dla których licencja jest udziela, dlatego też niemożliwe jest z góry jej określenie.

W celu uzyskania licencji najprościej jest zwrócić się albo bezpośrednio do producenta/dystrybutora interesującego nas filmu, albo skorzystać z pośrednictwa jednej z organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, np. Stowarzyszenia Filmowców Polskich (https://www.sfp.org.pl).

Sara Dobrzańska
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!