Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wypożyczanie filmów w bibliotece

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wypożyczanie filmów w bibliotece

Wypożyczanie filmów w bibliotece

10.02.17

Nasza biblioteka miejska posiada zbiór filmów fabularnych - polskich i zagranicznych. Czy możemy je wypożyczać czytelnikom na zewnątrz, czyli do domu (do ich użytku domowego). Na filmach tych znajduje się informacja "bez prawa do wypożyczania". Za wypożyczanie filmów nie zamierzamy pobierać opłat.

Kwestia prawnej dopuszczalności wypożyczania przez biblioteki filmów, ponieważ nie jest wprost uregulowana w przepisach prawnych, w praktyce może budzić wątpliwości.

Po pierwsze należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 28 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bibliotece przysługuje szczególne uprawnienie, w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego, które pozwala na nieodpłatne użyczanie, w zakresie swoich celów statutowych, egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, swoim czytelnikom.

Warto zatem zweryfikować, czy w wypożyczanie filmów fabularnych mieści się w zakresie celów statutowych Państwa biblioteki. Co prawda w przepisie art. 28 ww. ustawy nie jest mowa wprost o użyczaniu filmów, nie mniej jednak, jak wynika z przepisu art. 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, do materiałów bibliotecznych przeznaczonych do rozpowszechniania zalicza się m.in. dokumenty audiowizualne – czyli np. filmy.

Oznaczenie na płycie DVD „bez prawa do wypożyczania” zdaje się odnosić do komercyjnych wypożyczalni filmów, nie mniej jednak, z ostrożności warto zwrócić się do dystrybutora danego filmu z pytaniem, jak w kontekście uprawnień przysługujących bibliotece należy rozumieć ten zapis. Z pewnością zaś pozyskanie i późniejsze wypożyczanie filmów na płytach DVD, w wersji przeznaczonej do wypożyczania, będzie od strony prawnej najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

Sara Dobrzańska
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!