PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wypożyczanie filmów w bibliotece

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wypożyczanie filmów w bibliotece

Wypożyczanie filmów w bibliotece

10.02.17

Nasza biblioteka miejska posiada zbiór filmów fabularnych - polskich i zagranicznych. Czy możemy je wypożyczać czytelnikom na zewnątrz, czyli do domu (do ich użytku domowego). Na filmach tych znajduje się informacja "bez prawa do wypożyczania". Za wypożyczanie filmów nie zamierzamy pobierać opłat.

Kwestia prawnej dopuszczalności wypożyczania przez biblioteki filmów, ponieważ nie jest wprost uregulowana w przepisach prawnych, w praktyce może budzić wątpliwości.

Po pierwsze należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 28 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bibliotece przysługuje szczególne uprawnienie, w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego, które pozwala na nieodpłatne użyczanie, w zakresie swoich celów statutowych, egzemplarzy utworów rozpowszechnionych, swoim czytelnikom.

Warto zatem zweryfikować, czy w wypożyczanie filmów fabularnych mieści się w zakresie celów statutowych Państwa biblioteki. Co prawda w przepisie art. 28 ww. ustawy nie jest mowa wprost o użyczaniu filmów, nie mniej jednak, jak wynika z przepisu art. 5 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, do materiałów bibliotecznych przeznaczonych do rozpowszechniania zalicza się m.in. dokumenty audiowizualne – czyli np. filmy.

Oznaczenie na płycie DVD „bez prawa do wypożyczania” zdaje się odnosić do komercyjnych wypożyczalni filmów, nie mniej jednak, z ostrożności warto zwrócić się do dystrybutora danego filmu z pytaniem, jak w kontekście uprawnień przysługujących bibliotece należy rozumieć ten zapis. Z pewnością zaś pozyskanie i późniejsze wypożyczanie filmów na płytach DVD, w wersji przeznaczonej do wypożyczania, będzie od strony prawnej najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

Sara Dobrzańska
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!