Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawne uwarunkowania rejestracji i obrotu utworami muzycznymi

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawne uwarunkowania rejestracji i obrotu utworami muzycznymi

Prawne uwarunkowania rejestracji i obrotu utworami muzycznymi

21.11.16

Jestem nauczycielem przedsiębiorczości, moi uczniowie biorą udział w programie edukacyjnym młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo i wpadli na pomysł nagrania płyty z szantami i sprzedaży jej. Jak wygląda w takiej sytuacji sprawa z prawami autorskimi? 

Utwory muzyczne podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego. Wyłączny monopol dotyczący decydowania o ich wykorzystaniu przysługuje ich twórcy. W opisanej sytuacji - utrwalenie wykonań utworów na płytach a następnie sprzedaż nośników stanowią pola eksploatacji utworu, w ramach których konieczne jest uzyskanie od autora odpowiedniej licencji – zezwolenia na takie działanie. Wobec powyższego, chcąc wykorzystać utwory (szczególnie w celach komercyjnych) należy zwrócić się do podmiotu dysponującego prawami autorskimi do utworu w celu uzyskania odpowiedniej licencji. W pierwszej kolejności najlepiej skontaktować się z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania (np. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) w celu sprawdzenia, czy dany repertuar objęty jest przez nią ochroną. Jedynym wyjątkiem, gdy nie będzie konieczne ubieganie się o zawarcie umowy licencyjnej będzie sytuacja, gdy utwór znajduje się w domenie publicznej - zasobie dzieł, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły wskutek upływu czasu (70 lat od śmierci twórcy). W takich okolicznościach, korzystanie z dzieł nie jest już ograniczone.

Agata Duniak - Majcher, aplikant radcowski
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!