Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Rejestracja apelu szkolnego i jego udostępnianie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Rejestracja apelu szkolnego i jego udostępnianie

Rejestracja apelu szkolnego i jego udostępnianie

04.11.16

Czy można dokonać nagrania audio-video apelu szkolnego podczas którego wykonywane są utwory słowno-muzyczne innych autorów, a następnie dokonać montażu filmu i zamieszczenia go w internecie (YouTube, facebooku, stronie internetowej szkoły).

Placówki naukowe i oświatowe – w tym szkoły – są uprzywilejowane w korzystaniu z różnych możliwości eksploatacji utworów zagwarantowanych przez dozwolony użytek publiczny. Zgodnie z art. 31 ustawy o prawie autorskim regulującym wykorzystanie utworów podczas uroczystości szkolnych – dopuszczalne jest odtworzenie lub wykonanie czyjegoś utworu, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia autora, o ile nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowej, a artyści wykonawcy nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Regulacja ta nie obejmuje jednak utrwalenia takiego utworu na nośniku i dalszego jego rozpowszechnienia (m.in. w Internecie). Aby móc legalnie zamieścić nagranie w na portalach internetowych, wymagane jest uzyskanie zgód podmiotów uprawnionych. W tym celu należy skontaktować się z organizacją zbiorowego zarządzania prawami twórców (m.in. Stowarzyszenie ZAiKS) i uzyskać odpowiednią licencję.

Na marginesie warto dodać, że na rozpowszechnianie czyjegoś wizerunku (uczestników apelu) należy również uzyskać zezwolenie (jednym z wyjątków będzie sytuacja, gdy wizerunek danej osoby stanowi jedynie element tła nagrania).

Agata Duniak
Prawnik
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!