Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Legalne wyświetlanie filmów w szkole

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Legalne wyświetlanie filmów w szkole

Legalne wyświetlanie filmów w szkole

26.10.12

Co trzeba zrobić, aby legalnie wyświetlać filmy w szkole? ? (chodzi mi o „Noc filmową”). Czy mogę wyświetlać filmy bezpłatnie? Czy – aby wszystko było legalne – muszę  odprowadzić odpowiednie podatki?

Podstawą rozważania możliwości bezpłatnego korzystania z utworów przez szkołę, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek licencji, jest działanie w celach dydaktycznych lub w ramach prowadzenia własnych badań.

Zorganizowanie w szkole „nocy filmowej” ma raczej charakter rozrywkowy, więc zdaje się nie spełniać warunków korzystania bez konieczności uzyskania odpowiednich licencji.

W związku z powyższym, aby szkoła mogła zorganizować tego rodzaju wydarzenie, musi uprzednio uzyskać zgodę odpowiednich podmiotów uprawnionych. Licencja taka jest odpłatna (chyba że uprawniony zrezygnuje z wynagrodzenia), a więc trzeba będzie uiścić także stosowne opłaty licencyjne. Licencję można uzyskać albo bezpośrednio od podmiotu uprawnionego albo od dystrybutora (zwłaszcza w przypadku filmów zagranicznych). Poza uzyskaniem licencji należy opłacić wynagrodzenia ustawowe (tzw. tantiem, wynagrodzenie tantiemowe) należne współtwórcom filmów. W tym celu należy zgłosić się do odpowiednich organizacji zbiorowego zarządzania (SFP oraz ZAiKS), bowiem w zakresie poboru tantiem pośrednictwo tych organizacji jest obowiązkowe.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!