Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy jako student mogę wykorzystać do celów artystycznych (we własnej aranżacji artystycznej) istniejące postacie z filmów i bajek?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy jako student mogę wykorzystać do celów artystycznych (we własnej aranżacji artystycznej) istniejące postacie z filmów i bajek?

Czy jako student mogę wykorzystać do celów artystycznych (we własnej aranżacji artystycznej) istniejące postacie z filmów i bajek?

17.07.15

Czy do celów artystycznych (malarstwo na płótnie itp.) mogę wykorzystywać istniejące postacie z filmów/bajek. Czyli we własnej aranżacji artystycznej (jako student) mogę zapożyczyć postać z filmu, oczywiście całość kompozycji poza użytą postacią jest wykreowana przeze mnie.

Przede wszystkim zaznaczenia wymaga, iż kwestia wykorzystywania wizerunku postaci z bajek/filmów była już kilkakrotnie poruszana na stronie Legalnej Kultury, m.in. w temacie dotyczącym: Licencja na wykorzystywanie wizerunku postaci z bajki oraz postaci z bajek w kampanii społecznej.

Na marginesie jedynie należy wskazać, że wykorzystywanie cudzej twórczości dla własnych celów prywatnych jest zgodne z prawem autorskim o ile odbywa się w ramach dozwolonego użytku osobistego. Jednakże dalsze rozpowszechnianie tak powstałego utworu z wykorzystaniem utworów należących do innego twórcy polegające na przykład na publicznym ich udostepnieniu, będzie wymagało już zgody twórcy utworu pierwotnego i zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania w opisanej sytuacji z prawa cytatu bez konieczności uzyskania licencji na korzystanie z czyjegoś utworu, jednakże może to się odbywać pod ściśle określonymi warunkami. Otóż zgodnie z prawem cytatu dopuszczalne jest wykorzystywanie fragmentów rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości w celu uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Szerzej natomiast na temat zasad korzystania z prawa cytatu można znaleźć na stronie Legalnej Kultury tutaj.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!