Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Legalność pobierania i wyświetlania filmów przez nauczyciela

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Legalność pobierania i wyświetlania filmów przez nauczyciela

Legalność pobierania i wyświetlania filmów przez nauczyciela

11.05.15

Uczę języka polskiego w gimnazjum. Chciałabym swoim uczniom wyświetlać filmy (ich fragmenty) w celach edukacyjnych. Chodzi głównie o ekranizacje lektur. W związku z tym mam pytanie: czy legalne jest ściąganie takich filmów z Internetu, a potem udostępnianie ich uczniom na lekcjach?

Odpowiadając na to pytanie należy wskazać, iż w ramach dozwolonego użytku publicznego instytucje naukowe i oświatowe (do placówek takich należy zaliczyć także szkoły i gimnazja) mogą w celach dydaktycznych lub do prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu, jak również sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. W praktyce oczywiście ta forma dozwolonego użytku utworów chronionych prawem autorskim jest dokonywana przez pracowników wyżej wymienionych instytucji, np. przez nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych.

Warunkiem skorzystania jednak z tej formy dozwolonego użytku jest korzystanie z utworów w celach związanych z nauczaniem lub odnośnie placówek naukowych w celu prowadzenia badań naukowych. Jakikolwiek inny zakres korzystania z utworów, dokonywany nawet przez instytucje, które za swoje zadania statutowe lub organizacyjne mają prowadzenie badań lub edukowanie i nauczanie, nie będzie nosiło cech działania legalnego.

Aby jednak odpowiedzieć na postawione pytanie, należy podkreślić, iż w ramach określonego powyżej dozwolonego użytku można korzystać tylko z utworów rozpowszechnionych, czyli takich które zostały udostępnione publicznie za zgodą twórcy. Ściągnięcie filmu z Internetu niestety nie gwarantuje tego, że dany utwór został udostępniony publicznie za zgodą twórcy. Dlatego też należy zweryfikować źródło z którego następuje pobieranie takiego utworu oraz zapoznanie się z warunkami licencyjnymi na jakich dany utwór zostaje udostępniony, ponieważ niektóre warunki licencyjne nie pozwalają na dalsze publiczne udostępnianie utworów, a jedynie zakres korzystania z utworu ograniczony może zostać do użytku prywatnego. Udostępnienie natomiast tak pobranego utworu szerszej publiczności, zwłaszcza w sytuacji kiedy nie mamy pewności co do pochodzenia utworu, może narażać nas na odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich, jak i odpowiedzialność karną.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!