PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zasady organizowania pokazów filmów w centrum kultury we współpracy ze szkołą

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zasady organizowania pokazów filmów w centrum kultury we współpracy ze szkołą

Zasady organizowania pokazów filmów w centrum kultury we współpracy ze szkołą

22.04.15

Jako centrum kultury organizujące warsztaty filmowe chcemy jako element warsztatów organizować pokazy filmowe. Czy w tej sytuacji wymagane jest wykup licencji. Czy zaliczamy się do instytucji oświatowych i możemy skorzystać z możliwości darmowych pokazów edukacyjnych? (warsztaty są bezpłatne, pokazy też byłyby darmowe). Czy jeśli naszym partnerem jest szkoła to taki pokaz możemy realizować bez licencji?? Jeśli tak to czy on może odbyć się w naszej siedzibie czy u Partnera (szkoły)? Czy jeśli odbędzie się u nas to mimo iż to szkoła jest partnerem musimy wykupić licencję?

Do grona instytucji oświatowych mogących skorzystać z dozwolonego użytku (tzw. dozwolony użytek naukowy) utworów chronionych prawem autorskim zalicza się m.in. przedszkola (oraz inne formy wychowania przedszkolnego), szkoły podstawowe (w tym: specjalne, integracyjne, sportowe) gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych. Czyli będą tymi podmiotami wszystkie te instytucje, które mają w swojej podstawowej działalności zadania oświatowe, w tym również domy kultury.
Jeśli chodzi zaś o zasady publicznego nieodpłatnego udostępniania utworów audiowizualnych, to instytucje naukowe i oświatowe mogą w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia własnych badań mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale lub w tłumaczeniu. Ważne jest jedynie to aby dokonywane było takie korzystanie z utworu w celu dydaktycznym oraz aby nie było związane z pobieraniem opłat (cel komercyjny). Miejsce odbycia się takich warsztatów nie jest o tyle istotne, o ile istotne jest do kogo te warsztaty się skierowane oraz jaki cel realizują (program). Jeśli ich adresaci i osoby w nim uczestniczące będę bezpośrednio związane z celem dydaktycznym lub naukowym, to instytucja oświatowa będzie zwolniona z obowiązki ponoszenia opłat licencyjnych, przy czym miejsce takich warsztatów nie może odbyć się w takich warunkach, żeby do wyświetlanych filmów miał dostęp „każdy” w miejscu i czasie przez siebie wybranym (park czy ulica).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Podobał Ci się nasz artykuł?
Udostępnij:Do góry!