Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jak zalegalizować projekcje filmowe podczas zajęć edukacyjnych?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jak zalegalizować projekcje filmowe podczas zajęć edukacyjnych?

Jak zalegalizować projekcje filmowe podczas zajęć edukacyjnych?

17.02.15

W szkole, w której pracuję, powstaje sala projekcyjna-będzie zatem możliwość wyświetlania filmów. Chciałabym prowadzić zajęcia edukacyjne z filmu w korespondencji z innymi tekstami kultury w ramach edukacji pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży, analizować filmy w kontekście ważnych problemów (pedagogizacja,warsztaty psychologiczne) oraz spotykać się ze społecznością lokalną, by również w tym temacie dyskutować po projekcjach filmowych. W statucie mamy założenie pedagogizacji dzieci, młodzieży oraz ich rodziców przy wsparciu o materiał filmowy. Zaś działające stowarzyszenie w swoim działaniu ma rozwój pasji, zainteresowań uczniów szkoły macierzystej i współpracę z innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Jak w związku z powyższym zalegalizować projekcje filmowe-w sposób najprostszy i nieobciążający zbytnio budżetu, gdyż nie mamy zbyt dużo zasobów finansowych? Zależy nam na psychoedukacji, pedagogizacji i obcowaniu potencjalnego odbiorcy ze sztuką. Wszystko to oczywiście byłoby nieodpłatne.

W opisanym przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość skorzystania z instytucji dozwolonego użytku jakie daje prawo autorskie. Instytucje naukowe i oświatowe mogą bowiem w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale oraz w tłumaczeniu, jak również w tym celu sporządzać egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Dlatego też szkoła jako instytucja oświatowa będzie mogła korzystać z rozpowszechnionych już utworów audiowizualnych (filmów) w celach dydaktycznych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych, czy też uzyskiwania stosownych zgód i pozwoleń ze strony twórców lub podmiotów uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich (dystrybutorów, producentów).

Ponadto zgodnie z treścią art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, szkoły mogą udostępniać nieodpłatnie w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych. Przy czym należy pamiętać, że przez utwór rozpowszechniony traktuje się taki utwór, który został już wcześniej publicznie udostępniony za zgodą autora.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!