Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Odtwarzanie plików muzycznych ze stron internetowych w pracy DJ-a

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Odtwarzanie plików muzycznych ze stron internetowych w pracy DJ-a

Odtwarzanie plików muzycznych ze stron internetowych w pracy DJ-a

01.07.14

Chciałem spytać czy ściągając muzykę z tej strony: http://digitaldjpool.com oczywiście po opłaceniu abonamentu, mogę ją odtwarzać jako DJ na imprezie? W regulaminie jest napisane, że muzyka ta jest legalna i że można jej używać jako "personal professional use", nie do końca wiem jak zrozumieć te słowa. Ta strona działa chyba na podobnej zasadzie co strona DJ Promotion, z której odtwarzanie plików jest legalne. 

Nie zawsze opłacenie abonamentu za korzystanie z tego rodzaju serwisów internetowych będzie automatycznie oznaczać, że możemy w dowolny sposób korzystać z udostępnianych za ich pośrednictwem utworów. Zamierzając skorzystać z muzyki pozyskiwanej z Internetu, należy przede wszystkim zapoznać się z regulaminem korzystania z danego serwisu i ocenić, czy w świetle jego postanowień można legalnie eksploatować udostępniane w nim utwory w zamierzony sposób.

 

Najczęściej postanowienia regulaminu określają, w jakich granicach i na jakich warunkach dozwolone jest korzystanie z jego zasobów.  Należy przy tym zwrócić uwagę na to, jakie prawo jest właściwe dla danego regulaminu. Ochrona praw autorskich ma charakter terytorialny, a więc dane prawo krajowe przewiduje określony reżim ochrony tych praw na swoim terytorium. Dodatkowo, poszczególne państwa zawierają między sobą umowy międzynarodowe (dwu lub wielostronne), w których uzgadniają zasady ochrony praw własnych twórców przez inne państwo w zakresie jego jurysdykcji. Każde państwo posiada własne warunki ochrony oraz dozwolonego użytku chronionych utworów jak również licencjonowania praw. Pewne zasady i standardy, z uwagi na uregulowania prawa międzynarodowego, są wspólne, lecz mimo wszystko systemy praw krajowych wykazują między sobą wiele odrębności. Jeżeli zatem korzystamy przykładowo z serwisów amerykańskich, to należałoby zweryfikować nie tylko, czy korzystanie z danej strony nie jest ograniczone wyłącznie do terytorium USA (lub nawet określonych Stanów USA), ale również, czy w świetle danego systemu prawnego, możliwe jest skuteczne udzielenie licencji w określony sposób i na określonych warunkach.

 

Dodatkowo, należy pamiętać, że aby skutecznie udzielić licencji, dany serwis internetowy sam musi dysponować prawami do udostępnianych utworów oraz prawem do ich sublicencjonowania (tj. udzielania dalszych licencji osobom trzecim). W związku z tym, że w zasadzie nie sposób z całą pewnością zweryfikować, czy dany serwis posiada możliwość w pełni skutecznego udzielenia licencji, korzystanie z utworów udostępnianych przez takie serwisy, zwłaszcza poza zakresem dozwolonego użytku prywatnego, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem naruszenia cudzych praw autorskich. Korzystanie z cudzych utworów przez DJ w ramach swojej działalności zawodowej czy artystycznej, oczywiście nie mieści się w ramach dozwolonego użytku prywatnego. Dlatego konieczna jest szczegółowa analiza warunków regulaminu w świetle właściwego dla niego prawa krajowego.


Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!