Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Pobieranie plików audio i video ze stron typu warez

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Pobieranie plików audio i video ze stron typu warez

Pobieranie plików audio i video ze stron typu warez

25.04.14

Czy pobieranie plików video jak i audio ze stron typu warez jest dozwolone do użytku własnego?

Ocena legalności pobierania z Internetu utworów na własny użytek (jak również wykonywanie w tym samym celu kopii utworów) to zagadnienie dotyczące zakresu i warunków prawa dozwolonego użytku osobistego. Przypomnijmy, że instytucja ta pozwala na korzystanie przez osoby fizyczne na własny użytek osobisty (a więc w celach rozrywkowych, rekreacyjnych, towarzyskich itp) z już rozpowszechnionych utworów indywidualnie oraz w kręgu towarzyskim i rodzinnym, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia podmiotu uprawnionego. Do niedawna przyjmowało się, że zasadniczo nie jest istotne źródło pozyskania utworu, z którego się korzysta oraz że osoba prywatna nie musi weryfikować, czy źródło to jest legalne. Podejście to zasadniczo zmienia jednak zapadły kilka dni temu wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r. (sprawa do sygn. akt C – 435/12) Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjął, że dozwolony użytek osobisty obejmuje jedynie korzystanie z legalnych egzemplarzy utworów. Odnosząc tę tezę do korzystania z utworów pozyskanych z Internetu, należy stwierdzić, że dozwolony użytek osobisty jest ograniczony do utworów pobranych z legalnego źródła (czyli takich, które zostały legalnie zamieszczone na danej stronie internetowej). W związku z tym, jeżeli użytkownik wie lub nawet ma podstawy, by podejrzewać, że dana strona internetowa udostępnia utwory bez posiadania do tego odpowiedniej licencji, nie powinien pobierać z niej utworów do korzystania nawet na cele osobiste, bowiem nie mieści się to w granicach dozwolonego użytku osobistego (może dojść do naruszenia praw autorskich).

Jeżeli przez żargonowe sformułowanie „strony typu warez” rozumiemy strony, na których zamieszczane są pliki z utworami udostępnione nielegalnie (bez stosownej licencji lub nawet z obejściem lub przełamaniem technicznych zabezpieczeń dostępu), to biorąc pod uwagę motywy ww. wyroku ETS, korzystanie z utworów pozyskanych z takich stron, naruszać będzie prawa autorskie (bo nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku prywatnego).

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. ilco /sxc.huPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!