PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:




Zapytaj prawnika
Wykorzystanie utworu objętego monopolem autorskim jako avatar

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie utworu objętego monopolem autorskim jako avatar

Wykorzystanie utworu objętego monopolem autorskim jako avatar

08.10.13

Czy wykorzystanie objętego monopolem autorskim utworu w roli avatara (graficznego identyfikatora użytkownika) bez zgody twórcy w serwisie internetowym przekracza granice dozwolonego użytku?

To zależy w jaki sposób utwór został wykorzystany – jeżeli nie zachodzą przesłanki usprawiedliwiające wyjątki od reguły monopolu twórczego (np. prawa cytatu:
1) Okładka, scena z filmu lub logotyp jako ilustracja na portalu www
2) Prawo cytatu) to użycie takie będzie stanowiło naruszenie praw autorskich. Niewątpliwie przekracza ono bowiem dozwolony użytek prywatny, jako że użycie w serwisie internetowym stanowi publiczne udostępnienie utworu (chyba że serwis internetowy jest chroniony hasłem i ma do niego dostęp wyłącznie krąg osób pozostających w stosunkach towarzyskich lub rodzinnych, co jednak zdarza się stosunkowo rzadko i z pytania wynika, że raczej nie o taką sytuację chodzi, lecz o serwis ogólnodostępny).

Emilia Chmielewska
Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ vikush



Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego