PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Quiz dla dzieci z pytaniami w programie komputerowym

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Quiz dla dzieci z pytaniami w programie komputerowym

Quiz dla dzieci z pytaniami w programie komputerowym

08.05.17

Chciałbym stworzyć prosty quiz dla dzieci zadając im pytania jaką postać widzą na zdjęciu, w programie komputerowym chcę użyć rysunków pochodzących np. z flickr lub innych serwisów z darmowymi fotografiami/rysunkami przeznaczonymi do wolnego użytku nawet komercyjnego. Rozumiem że prawo do wykorzystania obrazu zyskuje ale co z prawem autorskim do wizerunku postaci np. Kucyk Ponny, Śpiąca królewna, Shrek, Son Goku. Czy mogę w takim przypadku skorzystać z prawa cytatu ? I czy taka sama sytuacja tyczy się tak zwanego cosplay czyli osób przebranych w stroje z bajek/anime.


Zagadnienie prawne
: Zakres, w jakim możliwe jest wykorzystanie zdjęć pochodzących z serwisów z darmowymi fotografiami, uzależniony jest od rodzaju licencji, na której konkretne zdjęcie jest w nim udostępniane. Jeżeli licencja upoważnia również do komercyjnego wykorzystania interesującego nas zdjęcia, za zgodne z prawem należy uznać użycie go, jako ilustracji do quizu. Odrębnie ocenić należy jednak możliwość wykorzystania wizerunków znanych postaci z bajek, które są przedstawione na zdjęciach, w celu komercyjnym. Wykorzystanie wizerunku postaci wymaga bowiem, co do zasady, uzyskania zgody podmiotu uprawnionego z tytułu praw autorskich – w stosunku do postaci z filmów animowanych prawdopodobnie będzie to ich producent. Co więcej, postacie z filmów animowanych mogą podlegać również dodatkowej ochronie przewidzianej przez prawo własności przemysłowej, gdy są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym np. jako znak towarowy. W takim przypadku podmiotowi, który zarejestrował dany znak – np. w formie wizerunku postaci z bajki, będzie przysługiwało wyłączne prawo oznaczania tą nazwą produktów wprowadzanych na rynek w danym kraju. Aby zweryfikować, czy interesująca nas postać została objęta ochroną patentową, można skorzystać z wyszukiwarki umieszczonej na stronie Urzędu Patentowego: http://www.uprp.pl/znaki-towarowe/Lead03,657,2531,1,index,pl,text/


Powołanie się na prawo cytatu, które stanowi jedną z form dozwolonego użytku, jest możliwe tylko w ściśle przewidzianych przez ustawę przypadkach, tj. gdy użycie cudzego utworu we własnym,  uzasadnione jest celem takim jak, wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Stworzenie quizu, o ile nie jest związane np. ze szkolną działalnością edukacyjną, zdaje się nie mieścić w granicach prawa cytatu, dlatego też dla zgodnego z prawem wykorzystania w nim postaci z bajek, konieczne może okazać się uzyskanie odpowiednich zezwoleń. W przypadku zaś osób przebranych za postacie z bajek, ocena czyje zezwolenia są konieczne do wykorzystania ich wizerunku: czy tylko osoby przebranej czy też twórcy postaci, powinna być dokonana indywidualnie, w oparciu o konkretny przykład. Nie mniej jednak ogólnie można wskazać, ze im przebranie wierniej odwzorowuje wizerunek postaci i pozbawione jest dodatkowych, modyfikujących go elementów, tym ryzyko konieczności uzyskania zezwolenia na jego wykorzystanie od autora, jest większe.

Sara DobrzańskaDo góry!


Społeczna Kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej