Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zgoda na wykorzystanie wizerunku, w wypadku zdjęć sportowych z zawodów

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, w wypadku zdjęć sportowych z zawodów

Zgoda na wykorzystanie wizerunku, w wypadku zdjęć sportowych z zawodów

08.05.17

Witam, ciekaw jestem jak dużo informacji można zawrzeć w znaku wodnym/podpisie na zdjęciu, tak by nie naruszać praw wizerunku osoby na zdjęciu, chodzi mi o zdjęcia reporterskie, konkretnie z imprez sportowych. Konkretny przykład: znak wodny "jan iksiński/www.strona.pl" jest legalny, ale czy "jan iksiński/www.strona.pl | fotografia sportowa" także? Kolejne pytanie jest zbliżone, chodzi o umieszczanie przez fotografów na zdjęciach logotypów sponsorów imprezy (rozumiem, że uczestnicy biorąc udział mieli wpis w regulaminie o wykorzystaniu wizerunku), ale jak sprawa wygląda, jeśli jakaś firma sponsoruje fotografa i chce by ten umieścił ich logo na zdjęciu reporterskim? Czy wymagana byłaby zgoda na wykorzystanie wizerunku, w wypadku zdjęć sportowych z zawodów? 


Ilość słów czy wielkość podpisu autora zdjęcia, nie jest regulowana przez przepisy prawa, dlatego zasadniczo brak jest prawnych ograniczeń, co do ich rozmiaru. Kwestię ewentualnych naruszeń praw osób, których wizerunek został utrwalony na zdjęciu, można jednak rozważyć w kontekście ochrony dóbr osobistych. Umieszczenie podpisu w pewnych miejscach fotografii może bowiem skutkować np. naruszeniem dobrego imienia czy czci osoby przedstawionej na zdjęciu. Hipotetycznie nie sposób wykluczyć, że osoba której wizerunek utrwalono na fotografii, a następnie wykorzystano go jako tło do informacji np. o stronie internetowej fotografa, może uznać, że jej dobra osobiste zostały przez takie działanie naruszone, gdyż kolokwialnie rzecz ujmując nie chce, by jej wizerunek był wykorzystywany jako tło, gdyż godzi to - jej zdaniem - np. w jej dobre imię. Za szczególnie wrażliwe, z punktu widzenia ewentualnego zarzutu naruszenia dóbr osobistych, należy uznać takie fragmenty ciała osoby przedstawionej na zdjęciu jak np. twarz czy miejsca intymne.

Nie mnie jednak, przypadki naruszenia dóbr osobistych przez ww. działanie zdają się być stosunkowo rzadkie, a proporcjonalna wielkość podpisu, która nie przesłania całej fotografii a przy tym spełnia swoją niepierwszoplanową – informacyjną rolę, nie powinna rodzić odpowiedzialności prawnej.

Podobny problem może pojawić się w kontekście umieszczania logotypów. Zgodnie z regulacją prawa autorskiego, zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu nie jest co prawda wymagane w odniesieniu do osób, które stanowią jedynie szczegół pewnej całości takiej jak m.in. impreza masowa, dlatego, co do zasady, umieszczenie logo sponsorów, nie wiąże się z koniecznością uzyskiwania zezwolenia na wykorzystanie wizerunku, w odniesieniu do zdjęć reporterskich. W niektórych jednak przypadkach, gdy logotyp miałby zostać umieszczony w takim miejscu, że jego lokalizacja mogłaby naruszać dobra osobiste osoby przedstawionej na zdjęciu, to należy liczyć się z możliwością poniesienia odpowiedzialności prawnej, za tego rodzaju naruszenie. 

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!