Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Naruszenie praw autorskich poza granicami kraju

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Naruszenie praw autorskich poza granicami kraju

Naruszenie praw autorskich poza granicami kraju

02.12.16

Zwracam się z pytaniami dt. dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. Sprawca mający swą siedzibę poza Polską (w Unii Europejskiej, w Czechach) bezprawnie rozpowszechnia utwór – sprawca jest wydawcą publikacji będącej plagiatem, która jest rozpowszechniana w Internecie oraz w formie elektronicznej na płycie CD. Przepisy jakiego państwa są stosowane w tej sytuacji, polskiej Ustawy o ochronie praw autorskich oraz prawach pokrewnych czy też państwa, w którego siedzibę ma sprawca? Gdzie należy złożyć pozew o ochronę autorskich praw osobistych oraz ewentualne zadośćuczynienie w przypadku, gdy sprawca bezprawnie rozpowszechniający utwór ma siedzibę poza Polską, czy można wnieść pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pokrzywdzonego, czyli w miejscu ujawnienia przestępstwa?

Realizacja roszczeń pieniężnych z tytułu autorskich praw osobistych następuje na drodze cywilnoprawnej. W opisanym przypadku kluczowe znaczenie będzie miało to, na jakim terytorium nastąpiło naruszenie prawa autorskiego. Prawem właściwym w przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych, zgodnie z zasadą terytorializmu stosowaną w prawie autorskim, jest prawo kraju, w którym doszło do niedozwolonego korzystania z utworu.
Natomiast jeśli chodzi o naruszenie praw autorskich poprzez bezprawne rozpowszechnianie utworu w Internecie, zgodnie z orzecznictwem unijnym (C-441/13), sama dostępność strony  internetowej w danym kraju przesądza o wystąpieniu szkody na jego terytorium, przez co determinuje właściwość sądu.
Zatem w przypadku naruszeń internetowych, można przyjąć właściwość polskiego sądu (przy założeniu, że strona internetowa dostępna jest w Polsce).

Agata Duniak - Majcher, aplikant radcowskiPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!