Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zasady korzystania z materiałów audiowizualnych cudzego autorstwa

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zasady korzystania z materiałów audiowizualnych cudzego autorstwa

Zasady korzystania z materiałów audiowizualnych cudzego autorstwa

12.10.16

Chciałabym umieszczać na stronie internetowej, facebooku lub kanale youtube prezentacji aktualnych wydarzeń - festiwali, wystaw itp. w formie wideo (kilka zdjęć lub fragmentów wideo opatrzonych komentarzem). Czy legalne jest użycie w tym celu: - zdjęć albo np. fragmentów wideo kroniki festiwalowej umieszczonych na oficjalnych stronach danego wydarzenia lub w ogólnopolskich mediach przy wyraźnym zaznaczeniu źródła oraz autora - screenshotów stron internetowych gazet polskich i zagranicznych (sama nazwa gazety i nagłówek artykułu)? Chciałabym również zapytać czy utworzenie playlisty z utworami polskich wykonawców zamieszczonymi na ich oficjalnych kanałach youtube i rozpowszechnianie jej na serwisach społecznościowych jest w jakiś sposób niezgodne z prawem.

Odpowiadając na pierwsze pytanie – w przedstawionej sytuacji wątpliwym wydaje się możliwość powołania na prawo cytatu, które umożliwia legalne korzystanie z fragmentu czyjegoś utworu - np. zdjęcia czy filmu, bez zgody autora. Nie jest bowiem wystarczającym, dla zgodnego z prawem użycia czyjegoś utworu, oznaczenie imienia i nazwiska, oraz źródła jego pochodzenia. Prawo cytatu pozwala na korzystanie z cudzych dzieł, jednak tylko w ściśle określonym celu takim jak np. wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa czy nauczanie. Cel informacyjny, a taki zdaje się pełnić prezentacja, nie mieści się w prawnie dopuszczalnych celach wykorzystania prawa cytatu, dlatego też niezbędne może okazać się uzyskanie zgody podmiotów, którym przysługują do nich autorskie prawa majątkowe.

Natomiast legalność tworzenia playlisty i jej rozpowszechnianie uzależnione jest od formy i źródła plików, do których odsyła. Jeżeli jest to playlista np. na youtube, która „odsyła” do oficjalnych kanałów artystów, gdzie utwory zostały w sposób legalny publicznie udostępnione, to stworzenie takiej playlisty będzie zgodne

Sara Dobrzańska
PrawnikPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!