Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy można kopiować nagrania muzyczne z YouTube'a?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy można kopiować nagrania muzyczne z YouTube'a?

Czy można kopiować nagrania muzyczne z YouTube'a?

22.12.15

Czy wykonując na własny użytek kopię nagrań muzycznych z YouTube obowiązuje nas prawo polskie, które taką kopię dopuszcza, czy regulamin Standardowej Licencji YouTube, według którego jest to zabronione?

Dla określenia właściwości przepisów prawa które będą nas obowiązywały będą miały istotne znaczenie normy kolizyjne (czyli takie normy, które rozstrzygają właściwość prawa) istniejące na gruncie prawa Unii Europejskiej.

Chodzi tutaj w szczególności o normy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku zwane rozporządzeniem „Rzym I” (rozporządzenie obowiązuje od 17 grudnia 2009 roku). Do wskazanego rozporządzenia odsyła bezpośrednio w art. 28 ust 1 również polska ustawa kolizyjna – tj. Prawo międzynarodowe prywatne.

Zgodnie z powyższym przepisami pierwszeństwo daje się zasadzie wyboru prawa przez same strony. Przykładowo oznacza to, że strony mogą w umowie licencji zaznaczyć, iż do sporów związanych z wykonywaniem umowy licencyjnej właściwe będzie prawo określonego państwa. Należy zaznaczyć, że nie musi to być państwo członkowskie UE. Tym samym w warunkach licencyjnych serwisu YouTube należy sprawdzić, czy zostało określone jakiego rodzaju przepisy mają zastosowanie w sprawie korzystania z utworów tam umieszczonych (tj. na serwisie YouTube).

Jeśli natomiast w warunkach licencyjnych nie przesądzono jakie prawo jest właściwe w danej sytuacji, na podstawie odpowiednich przepisów wyżej opisanego rozporządzenia do umowy licencji  należy stosować prawo właściwe dla miejsca zamieszkania (względnie siedziby) udzielającego licencji (czyli de facto właściwe dla serwisu YouTube), przy czym jeśli korzystającym z serwisu YouTube będzie konsument (czyli osoba korzystających z zasobów serwisu w celach niezarobkowych i niegospodarczych), a takich przypadków będzie najwięcej, prawem właściwym będzie wtedy prawo właściwe w miejscu zwykłego pobytu korzystającego z utworu, a więc najprawdopodobniej sytuację należy oceniać według przepisów prawa polskiego.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!