Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy, żeby umieścić w internecie zapis własnego wykonania utworu potrzebna jest zgoda twórcy aranżacji?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy, żeby umieścić w internecie zapis własnego wykonania utworu potrzebna jest zgoda twórcy aranżacji?

Czy, żeby umieścić w internecie zapis własnego wykonania utworu potrzebna jest zgoda twórcy aranżacji?

14.09.15

Zarejestrowałem (dźwięk oraz obraz z kamery) własne wykonanie istniejącej aranżacji utworu A. Piazzolli - Libertango. Jak wiadomo twórca utworu pierwotnego nie żyje, ale nie minęło 70 lat od jego śmierci, ponadto twórca aranżacji jest osobą żyjącą. Czy aby umieścić w internecie (Youtube) zapis własnego wykonania (obraz oraz dźwięk) potrzebna jest zgoda twórcy aranżacji?

Dla rozpowszechniania oryginalnego utworu muzycznego czy też słowno-muzycznego potrzebne jest zezwolenie autora utworu lub reprezentującej go organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, np. Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, chyba, że majątkowe prawa autorskie do utworu pierwotnego wygasły. Jeśli polem rozpowszechniania ma być Internet (YouTube), udzielenie tego zezwolenia następuje poprzez zawarcie umowy licencyjnej między rozpowszechniającym a twórcą utworu lub rozpowszechniającym a ZAiKS-em.

Nieco inna sytuacja wystąpi, gdy przedmiotem rozpowszechniania będzie opracowanie (aranżacja) cudzego utworu. Tu zezwolenie organizacji zbiorowego zarządzania może okazać się niewystarczające z powodu treści art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nakazującego uzyskać na korzystanie lub rozporządzanie utworem zezwolenie autora utworu pierwotnego. Ponadto zaznaczyć trzeba, iż opracowanie cudzego utworu jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa utworu pierwotnego co oznacza, że opracowanie podlega samodzielnej ochronie prawnej, niezależnego od ochrony przysługującej utworowi pierwotnemu.

Tym samym na rozpowszechnianie wykonania aranżacji cudzego utworu, poprzez zamieszczenie tego wykonania w Internecie, potrzebne będzie uzyskanie jednak zgody twórcy takiej aranżacji.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!