PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy wykorzystanie w książce imion znalezionych na Wikipedii jest legalne?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy wykorzystanie w książce imion znalezionych na Wikipedii jest legalne?

Czy wykorzystanie w książce imion znalezionych na Wikipedii jest legalne?

17.07.15

Czy wykorzystanie w książce imion znalezionych na Wikipedii (np. na liście imion greckich, albo celtyckich) jest legalne?

Ochronie prawno-autorskiej podlegają takie przejawy działalności ludzkiej o charakterze twórczym, którym można przysypiać indywidualny charakter. O ile w przypadku imion można co prawda mówić o twórczym charakterze, to jeśli chodzi o aspekt indywidualności (czy też niepowtarzalności) to trudno jest takich cech szukać w imionach, które może nosić bliżej nieokreślona grupa osób. Tym samym w przypadku imion (również tych literackich) nie będziemy mieli do czynienia z utworem, jak również ochroną która takiemu utworowi i twórcy przysługuje na gruncie prawa autorskiego.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego