Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy można publicznie wyświetlać filmy pochodzące z Internet Archive?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy można publicznie wyświetlać filmy pochodzące z Internet Archive?

Czy można publicznie wyświetlać filmy pochodzące z Internet Archive?

29.06.15

Czy mogę publicznie wyświetlać filmy, które są w bazie Internet Archive (archive.org). Projekcja w domu kultury, bezpłatna.

Wspomniana w pytaniu baza Internet Archive stanowi archiwum utworów takich jak filmy, książki, muzyka, nagrania programów telewizyjnych, czy nawet programy komputerowe. Zasoby udostępniane przez to archiwum stanowią utwory do których majątkowe prawa autorskie już wygasły i przeszły w ten sposób do domeny publicznej lub utwory tam znajdujące się są udostępniane na zasadzie licencji Creative Commons. Nie ma więc w tej bazie utworów, które udostępniane by były na zasadzie „twardych praw autorskich” i reguły „wszelkie prawa zastrzeżone”, co oznaczałoby w praktyce obowiązek uzyskiwania zgody na każde korzystanie z utworu i ponoszenie opłat licencyjnych.

Jeśli chodzi o utwory które przeszły do domeny publicznej, to związane jest to z czasem trwania majątkowych praw autorskich wynoszącym obecnie 70 lat (np. od daty śmierci twórcy). Po upływie tego okresu majątkowe prawa autorskie do danego utworu wygasają i korzystanie z takiego utworu nie jest już wówczas niczym ograniczone.

Odnośnie zaś korzystania z utworów udostępnianiach na zasadzie licencji Creative Commons to tutaj istnieje wiele modyfikacji tej licencji, gdzie każdorazowo trzeba zapoznawać się z jej warunkami. Jednakże w większości przypadków jeśli wykorzystanie takiego utworu nie ma charakteru komercyjnego (nie wiąże się z osiąganiem korzyści finansowych przez korzystającego) to wówczas takie wykorzystanie utworu będzie zgodne z warunkami licencyjnymi i nie będzie wymagane uzyskanie dodatkowej zgody twórcy.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!