Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie obrazu w filmie na YT

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie obrazu w filmie na YT

Wykorzystanie obrazu w filmie na YT

17.02.15

Chciałbym wykorzystać obraz ,,Ofiarowanie Izaaka" autorstwa Michelangelo Merisi da Caravaggio. Do filmu na YouTube, czy coś stoi na przeszkodzie?

W opisanym przypadku jest wielce prawdopodobne, iż będziemy mieli do czynienia z utworem do którego majątkowe prawa autorskie wygasły, w wyniku czego utwór ten przeszedł do tzw. domeny publicznej. Podkreślić bowiem trzeba, że czas trwania majątkowych praw autorskich wynosi 70 lat i liczony bywa od daty śmierci twórcy lub w przypadku utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują innej osobie niż twórca, termin ten należy liczyć od daty rozpowszechnienia utworu lub daty jego ustalenia.

Ponadto czas trwania majątkowych praw autorskich liczyć należy w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiła zdarzenie, od którego należy liczyć bieg 70 lat (np. od daty śmierci twórcy).

Korzystanie z utworów znajdujących się w tzw. domenie publicznej nie jest niczym ograniczone (brak konieczności uzyskiwania zgody), jak również nie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat za korzystanie z utworu.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!