Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Muzyka w radiu internetowym a licencje

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Muzyka w radiu internetowym a licencje

Muzyka w radiu internetowym a licencje

05.08.13

Czy aby puszczać muzykę w radiu internetowym wystarczy opłacić licencje w ZAIKS-ie czy konieczne jest również opłacenie innych licencji? Czy licencja w ZAIKS-ie obejmuje wszystkie utwory muzyczne powstałe w Polsce lub za granicą?

 

Z punktu widzenia prawa autorskiego utwór muzyczny nagrany na jakimkolwiek nośniku zawiera:

 

- prawa autorskie do utworu muzycznego (tj. do kompozycji muzycznej) lub do utworu słowno-muzycznego (jeżeli jest to piosenka a nie tylko utwór instrumentalny);

- prawa pokrewne do artystycznego wykonania tego utworu (prawa autorów wykonawców -  wokalistów, muzyków - instrumentalistów);

- prawa do fonogramu (przysługujące producentowi, za którego co do zasady uważa się osobę, pod której nazwiskiem lub firmą został po raz pierwszy sporządzony fonogram);

- czasem dodatkowo - prawa autorskie do utworu słownego (prawa autora utworu  literackiego np. gdy z piosenką została połączona dodatkowo recytacja wiersza).

 

Trzeba zatem uzyskać licencje na wszystkie z opisanych wyżej praw, natomiast Stowarzyszenie Autorów ZAiKS nie reprezentuje wszystkich tych praw, a tylko prawa do utworów słownych, muzycznych i słowno-muzycznych. Zatem na prawa pokrewne do artystycznych wykonań utworów oraz prawa do fonogramu należy uzyskać licencje od innych organizacji zbiorowego zarządzania. Dodatkowo, ZAiKS czasami nie udziela licencji na niektóre utwory zagraniczne - jest to już jednak kwestia, co do której szczegółów należy porozumieć się z tą organizacją zbiorowego zarządzania i uzyskać odpowiedź, których utworów licencja może nie obejmować.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 

fot. materiały Legalnej Kultury, Festiwal Dwa Brzegi, Kazimierz Dolny
Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego