Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czym się różnią wszelkie prawa zastrzeżone i pewne prawa zastrzeżone?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czym się różnią wszelkie prawa zastrzeżone i pewne prawa zastrzeżone?

10.08.12

Wszelkie prawa zastrzeżone (ang. all rights reserved) to zasada, którą objęte jest tradycyjne prawo autorskie. Zgodnie z tą zasadą zabrania się zmieniania utworu oraz kopiowania go bez zgody autora.

 

Pewne prawa zastrzeżone (ang. some rights reserved) to opozycja do ww. zasady tradycyjnego prawa autorskiego.

 

Aby w pełni zrozumieć różnicę, należy odnieść się do działalności organizacji non-profit Creative Commons, która działa na rzecz wypracowania kompromisu pomiędzy pełną ochroną praw autorskich a nieskrępowanym korzystaniem z twórczości innych osób. Głównym celem organizacji jest stworzenie umiarkowanych, elastycznych zasad w obliczu dotychczasowych reguł prawa autorskiego.

 

Creative Commons udostępnia różnego rodzaju licencje, które umożliwiają zastrzeżenie jedynie niektórych praw na rzecz twórcy (np. zmieniania). To twórca decyduje, na jakich warunkach chce udostępnić utwór, i które z jego praw mają pozostać chronione, a które nie.

 

Utwory udostępnione pod takimi licencjami można rozpoznać po znaczku „pewne prawa zastrzeżone” oraz oświadczeniu, że dzieło opublikowane jest  na określonej licencji Creative Commons.

 

Paweł Gruszecki

Starszy prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego