Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawa autorskie dotyczące przepisów kulinarnych

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa autorskie dotyczące przepisów kulinarnych

Prawa autorskie dotyczące przepisów kulinarnych

13.04.17

Kiedyś były pilnie strzeżonymi sekretami naszych babć. Dziś znajdziemy je w Internecie. Czy przepisy kulinarne są chronione przez prawo autorskie?

Prawem autorskim chronione są przejawy działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Ochronie nie podlegają natomiast odkrycia, idee, procedury, metody. Należy odróżnić więc samą treść przepisu kulinarnego od sposobu, formy jego wyrażenia.

Pomysł na daną potrawę, sposób jej przygotowywania, przedstawiona procedura nie podlegają ochronie prawnoautorskiej. Ochronie takiej może natomiast podlegać opis przygotowywania potrawy, a także forma, w jakiej wyrażono dany przepis, o ile posiadają cechę twórczości i oryginalności (indywidualności).

Ocena, czy dany przepis kulinarny (forma, w jakiej został przedstawiony) może zostać uznany za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, wymaga analizy każdego konkretnego przypadku. W tym miejscu warto jednak zauważyć, że istnieje tendencja do przyznawania ochrony prawnoautorskiej również takim utworom, które w niewielkim stopniu posiadają cechę indywidualnej twórczości.

W sytuacji, gdy dany przepis stanowić będzie utwór w rozumieniu prawa autorskiego, wykorzystanie go w książce czy Internecie bez zgody autora stanowić może naruszenie praw autorskich, zarówno osobistych (szczególnie w przypadku przypisania sobie autorstwa lub braku oznaczania autora), jak i majątkowych, bowiem to twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim.

Zatem całkowicie wierne wykorzystanie przepisu kulinarnego (w znaczeniu całości opisu w formie nadanej mu przez twórcę, który umieścił przepis na własnym blogu lub w książce), będącego utworem, stanowi działanie naruszające prawa autorskie, więc jest niedozwolone.

Nie narusza natomiast prawa autorskiego wykorzystanie pomysłu na daną potrawę, nawet gdy użyte zostaną identyczne składniki, w tych samych proporcjach i przy takiej samej procedurze praktycznego wykonania potrawy, o ile autor książki kulinarnej nada całkowicie inną formę opisowi przygotowania.

Kancelaria Prawnicza
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.


Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak opatentować własnej produkcji ser, wino czy inny produkt spożywczy, tak by nikt nie oskarżył nas o kradzież i by uznano, że jest to nasz własny i oryginalny produkt - sprawdźcie jak można zarejestrować znak towarowy.

fot. flicr.com/by hanspetermeyer.ca
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!