Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawne uwarunkowania rejestracji i obrotu utworami muzycznymi

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawne uwarunkowania rejestracji i obrotu utworami muzycznymi

Prawne uwarunkowania rejestracji i obrotu utworami muzycznymi

21.11.16

Jestem nauczycielem przedsiębiorczości, moi uczniowie biorą udział w programie edukacyjnym młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo i wpadli na pomysł nagrania płyty z szantami i sprzedaży jej. Jak wygląda w takiej sytuacji sprawa z prawami autorskimi? 

Utwory muzyczne podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego. Wyłączny monopol dotyczący decydowania o ich wykorzystaniu przysługuje ich twórcy. W opisanej sytuacji - utrwalenie wykonań utworów na płytach a następnie sprzedaż nośników stanowią pola eksploatacji utworu, w ramach których konieczne jest uzyskanie od autora odpowiedniej licencji – zezwolenia na takie działanie. Wobec powyższego, chcąc wykorzystać utwory (szczególnie w celach komercyjnych) należy zwrócić się do podmiotu dysponującego prawami autorskimi do utworu w celu uzyskania odpowiedniej licencji. W pierwszej kolejności najlepiej skontaktować się z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania (np. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) w celu sprawdzenia, czy dany repertuar objęty jest przez nią ochroną. Jedynym wyjątkiem, gdy nie będzie konieczne ubieganie się o zawarcie umowy licencyjnej będzie sytuacja, gdy utwór znajduje się w domenie publicznej - zasobie dzieł, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły wskutek upływu czasu (70 lat od śmierci twórcy). W takich okolicznościach, korzystanie z dzieł nie jest już ograniczone.

Agata Duniak - Majcher, aplikant radcowskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego