Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy można wykorzystać popularną melodię nieżyjącego sławnego kompozytora?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy można wykorzystać popularną melodię nieżyjącego sławnego kompozytora?

Czy można wykorzystać popularną melodię nieżyjącego sławnego kompozytora?

04.11.16

Czy można wykorzystać popularną melodię nieżyjącego sławnego kompozytora i wykonawcy jako melodię do hymnu szkoły?

Sam fakt tego, że autor utworu nie żyje, nie upoważnia do swobodnego korzystania z jego dzieł. Utwory w rozumieniu prawa autorskiego objęte są ochroną z tytułu praw majątkowych jeszcze przez 70 lat od śmierci twórcy. Dopiero po upływie tego czasu, autorskie prawa majątkowe wygasają i tym samym utwory mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Prawa artysty wykonawcy należą do praw pokrewnych i trwają przez okres pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym nastąpiło artystyczne wykonanie. Wobec tego, po upływie wskazanych terminów, dopuszczalne jest korzystanie z dzieła bez konieczności uiszczania opłat licencyjnych.

Agata Duniak
PrawnikPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego