Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych, nie przekraczających 10 sekund, bez uiszczania opłat za wykorzystanie praw autorskich

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych, nie przekraczających 10 sekund, bez uiszczania opłat za wykorzystanie praw autorskich

Wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych, nie przekraczających 10 sekund, bez uiszczania opłat za wykorzystanie praw autorskich

07.07.16

Czy w przedstawionej poniżej sytuacji możliwe jest legalne wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych, nie przekraczających 10 sekund, bez uiszczania opłat za wykorzystanie praw autorskich? Jeśli nie, to jakimi opłatami i formami licencji należy się zainteresować w celu zalegalizowania takiego przedsięwzięcia. Sprzedaż produktów wydających dźwięk nie przekraczający 10 sekund(z nagranym fragmentem utworu) mający na celu parodię, karykaturę całości produktu/dzieła, które jest przedmiotem sprzedaży. Dźwięk sam w sobie nie jest w tym przypadku przedmiotem sprzedaży lecz jedynie podkreśleniem stworzonej od początku do końca nowej karykatury, której dźwięk dodaje znaczenia, a także nawiązuje do tematyki produktu.

Wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawem gatunków twórczości. Warunkiem jest rozpoznawalność utworu parodiowanego czy przedstawionego w karykaturze, wraz z jego oryginalnymi cechami. Należy dodać, że cytat musi pochodzić z dzieła, które zostało uprzednio legalnie udostępnione publicznie (np. na koncercie). Takie działanie realizuje prawo cytatu, które pozwala na swobodne korzystanie z dzieła nie naruszając cudzych praw autorskich. Zagadnienie to chronione jest przez artykuł 29 (Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), który formułuje tzw. licencję ustawową przewidującą formę dozwolonego użytku w kontekście powstawania nowych wytworów intelektualnych.
Prawo cytatu i jego dozwolone użycie uzależnione jest od tego w jakim celu i w jakiej proporcji jest inkorporowane do tworzonego działa. Komentowany artykuł nie zawiera w swojej treści wymogu wykorzystania cytatu wyłącznie do celów niekomercyjnych – korzystając z cudzego utworu muzycznego w ramach cytatu należy jednak zwrócić uwagę na autorskie prawa osobiste, których nie powinniśmy naruszyć – czyli nie powinniśmy zmieniać czy przerabiać utworu. Przytoczony utwór muzyczny w sprzedawanej karykaturze utworu/produktu może służyć jedynie w celu zrozumienia całości stworzonej karykatury i nie może być celem samym w sobie. Taki cytat nie ma na celu ulepszenia dzieła a jedynie ma uzasadniać merytorycznie powstałą całość i pomagać w zrozumienie działa. Należy podkreślić, że wytworzony produkt nie może być materiałem reklamowym gdyż tego art. 29 nie obejmuje.
Jeżeli produkt ma być wykorzystany w materiale reklamowym należy rozważyć zakup licencji od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (ZAiKS). Odnośnie czasu emisji danego utworu to nie ma to znaczenia pod warunkiem, że uwidoczni się w karykaturze w odpowiedniej proporcji.
O cytacie i czasie odtworzenia cytowanego utworu muzycznego pisaliśmy tutajMonika Łazowska
PrawnikPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!