PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Flash mob z użyciem utworu polskiego zespołu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Flash mob z użyciem utworu polskiego zespołu

Flash mob z użyciem utworu polskiego zespołu

16.07.14

Mam wątpliwość ad. organizacji tanecznego flash mob`a z użyciem utworu polskiego zespołu. Pytanie - czy i jakie zgody formalnie trzeba od wykonawcy uzyskać? I czy konieczne jest uregulowanie opłaty ZAIKS?Ze względu na to, że podczas takiego wydarzenia, dojdzie do publicznego odtworzenia utworu muzycznego nagranego na nośniku, oczywiście należy uzyskać stosowne licencje na korzystanie z praw autorskich oraz praw pokrewnych, które będą eksploatowane.
Aby legalnie wykorzystać w ten sposób naganie, należy uzyskać licencję na korzystanie z praw autorskich do muzyki (kompozycji) oraz słów piosenki a także na prawa pokrewne do artystycznego wykonania piosenki (zarówno w zakresie linii melodycznej jak i śpiewu) jak również na prawa pokrewne do fonogramu. Jeżeli wszystkie te prawa zostały przeniesione w danym przypadku na producenta płyty, to on będzie uprawniony do udzielenia licencji. Gdy natomiast prawa pozostały przy twórcach oraz artystach, do nich trzeba będzie zwrócić się o uzyskanie zgody. Stosowne licencje będzie można także uzyskać za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarządzania - Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (odnośnie praw autorskich) Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno – Muzycznych SAWP (w zakresie praw do artystycznych wykonań) oraz od Zwiazku Producentów Audio – Video (odnośnie praw do fonogramu), chyba że osoby uprawnione wyłączyły zarząd swymi prawami w stosunku do tych organizacji.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego