PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Umieszczenie w internecie nagrania swojej radiowej audycji muzycznej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Umieszczenie w internecie nagrania swojej radiowej audycji muzycznej

Umieszczenie w internecie nagrania swojej radiowej audycji muzycznej

24.02.14

Prowadzę audycję muzyczną w radiu i chcę pliki z jej nagraniem umieścić w Internecie. Czy to jest legalne? Przecież audycja zawiera utwory muzyczne, które ja w pewien sposób udostępniam. Jednak całość właściwie należy do mnie. Mam dylemat. Proszę o rozwianie moich wątpliwości.

Zacznijmy od tego, że czymś innym są prawa do audycji, a czymś innym do muzyki. Każde z tych wytworów chronione jest odrębnie. Jeżeli twórca audycji włącza do niej chronione utwory muzyczne innych twórców, to mimo, iż w trakcie audycji powstają jego własne prawa do audycji, jako całości, to nie uchybia to ochronie prawnoautorskiej użytych utworów muzycznych. Zakładam, że twórca audycji posiada licencję na korzystanie z muzyki.

Odpowiedź na pytanie zależy zatem od zakresu licencji uzyskanej na utwory muzyczne oraz tego kto ją uzyskał i w czyim imieniu audycja miałaby być udostępniana w Internecie. Jeżeli radio,  w którym prowadzi swe audycje pytający, uzyskało licencję jedynie na nadawanie lub publiczne udostępnianie utworów w radio, to umieszczenie ich w Internecie będzie stanowiło wykroczenie poza uprawnienia uzyskane na podstawie licencji. Jeżeli natomiast zakres licencji obejmuje również publiczne udostępnianie utworów w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, to umieszczenie audycji w Internecie będzie legalne, mieszcząc się w zakresie licencji. Będzie tak jednak jedynie w przypadku, gdy podmiotem udostępniającym również będzie radio (wydawca). Jeżeli twórca audycji we własnym imieniu chce udostępnić audycję nieograniczonemu gronu osób (publiczności), a licencję na utwory muzyczne posiada radio, to działanie takie będzie naruszało prawa autorskie do utworów muzycznych, skoro udostępniający nie będzie dysponował licencją na ich publiczne udostępnianie w Internecie w czasie i miejscu przez siebie wybranym.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. kpeterson /sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego