Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawo cytatu w twórczości literackiej

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawo cytatu w twórczości literackiej

Prawo cytatu w twórczości literackiej

07.10.16

Czy pisząc opowiadanie lub powieść można, w ramach cytatu, wykorzystać fragment (konkretnie 4 pierwsze wersy) tekstu z utworu muzycznego? Chodzi o to, aby pokazać czytelnikowi, że dana piosenka w danym fragmencie opowiadanej w powieści historii ma dla bohatera duże znaczenie.

Powołanie się na prawo cytatu, które stanowi wyjątek od ogólnej zasady konieczności uzyskania zgody na korzystanie z cudzego utworu, w przytoczonej sytuacji jest możliwe pod kilkoma jednak warunkami. Pierwszy z nich jest cel, w jakim korzystamy z cudzego, cytowanego utworu. Zgodnie z ustawą, cel ten został ograniczony tylko do szczególnych przypadków, takich jak m.in. wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna czy nauczanie. Z przytoczonego kontekstu, wydaje się, że zasadnym będzie powołanie się na „wyjaśnienie” jako cel posłużenia się cytatem. Po drugie, konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska autora, oraz źródła z jakiego pochodzi cytowany fragment. Przy spełnieniu powyższych wymagań, możliwe będzie legalne wykorzystanie fragmentu cudzego utworu, we własnej powieści.

Sara Dobrzańska
Prawnik
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!