PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy w pracy DJ-a mogę korzystać z plików dostępnych w serwisie muzodajnia.pl?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy w pracy DJ-a mogę korzystać z plików dostępnych w serwisie muzodajnia.pl?

Czy w pracy DJ-a mogę korzystać z plików dostępnych w serwisie muzodajnia.pl?

03.09.15

Zamierzam rozpocząć działalność jako DJ na imprezach okolicznościowych (np. na weselach). I tu moje pytanie, co zrobić żeby można było legalnie grać z plików mp3 zakupionych w serwisie muzodajnia.pl ? W regulaminie jest zapisane, że pliki są tylko do użytku prywatnego. Czy jeśli ja albo restauracja w której odbywać będzie się impreza opłacimy ZAIKS i inne OZZ-ty to mogę je wtedy wykorzystywać?

Odpowiedź na zadanie pytanie tak naprawdę znajduje się w materiałach wcześniej przedstawionych na stronie Legalnej Kultury:

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/muzyka/814,odtwarzanie-plikow-muzycznych-ze-stron-internetowych-w-pracy-dj-a

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/muzyka/565,licencja-w-pracy-dj-a

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/muzyka/269,pliki-z-serwisu-itunes-w-pracy-dj-a

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/muzyka/755,czy-mozna-zgrac-na-komputer-oryginalne-utwory-i-korzystac-z-nich-przy-uzyciu-programu-komputerowego-w-pracy-dj-a

http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/muzyka/1229,legalnosc-uzywania-plikow-z-sieci-w-pracy-dj-a

Podsumowując jednak wskazać należy, że zamierzając skorzystać z muzyki pozyskiwanej z Internetu, należy przede wszystkim zapoznać się z regulaminem korzystania z danego serwisu i ocenić, czy w świetle jego postanowień można legalnie eksploatować udostępniane w nim utwory w zamierzony przez nas sposób.

Najczęściej postanowienia regulaminu określają, w jakich granicach i na jakich warunkach dozwolone jest korzystanie z jego zasobów. Jeśli więc postanowienia regulaminu lub licencji wprost określają, że korzystanie z utworów odbywać się może jedynie do celów prywatnych, to nie będzie możliwe ich publiczne odtwarzanie na imprezie otwartej dla szerszego grona odbiorców, czy też podczas wesela. Gdyż określenie „użytek prywatny” odnosi się pośrednio do dozwolonego użytku prywatnego, gdzie krąg odbiorców został ściśle zawężony do kręgu najbliższej rodziny lub znajomych. Imprezy weselne, czy też inne otwarte eventy skierowane są natomiast do szerzej nieokreślonego kręgu odbiorców, gdzie licencja „do użytku prywatnego” nie obejmuje takich sytuacji.

Tym samym jeśli dana licencja umożliwia publiczne odtwarzanie takich utworów, nie zachodzi potrzeba uzyskiwania dodatkowej licencji na korzystanie z utworów muzycznych w formie odpowiedniej umowy z odpowiednią organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Ponieważ jednak w warunkach licencyjnych wskazanych w pytaniu wyłączono wprost możliwość publicznego udostępniania utworów, koniecznym będzie zawarcie przez DJ’a lub organizatora danej imprezy odpowiedniej umowy licencyjnej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i opłacenie tantiem za publiczne udostępnianie muzyki, przy czym w przypadku pracy na utworach wprowadzonych do pamięci komputera licencja będzie musiała obejmować dodatkowe pola eksploatacji (wprowadzenie do pamięci komputera, zwielokrotnienie na twardym dysku itp.).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego