Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zajęcia tańca przy muzyce ściągniętej z sieci

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zajęcia tańca przy muzyce ściągniętej z sieci

Zajęcia tańca przy muzyce ściągniętej z sieci

24.09.13

Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale jeśli dobrze zrozumiałam, to można ściągnąć muzykę z różnych serwisów internetowych i jest to legalne, jeśli utwór już był rozpowszechniony w jakikolwiek sposób, a będzie się z niego korzystać na własny użytek.

Czy jeśli tancerz ma prowadzić zajęcia w szkole tańca, to może korzystać z plików ściągniętych z tych stron i odtwarzać je na zajęciach, a obowiązkiem szkoły będzie uregulowanie spraw z ZAiKSem w sprawie odtwarzania, a co za tym chyba idzie i rozpowszechniania utworów u nich? Czy można odtwarzać tylko i wyłącznie pliki zakupione np. z iTunes, muzodajni itp. tudzież ściągnięte za darmo, bo artysta je udostępnił np. na swojej stronie.


Niewątpliwie korzystanie z utworów muzycznych na potrzeby organizowania zajęć w szkole tańca nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Tancerz nie może zatem odtwarzać pobranych przez siebie na własny użytek prywatny utworów, jeżeli nie posiada odpowiedniej licencji zezwalającej na ich publiczne udostępnianie. Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich ponosi osoba, która faktycznie tego dokonuje. Jednakże, jeżeli do naruszenia dochodzi w ramach wykonywania obowiązków służbowych z umowy o pracę, odpowiedzialność bezpośrednio wobec uprawnionego ponosi pracodawca, który może dochodzić od pracownika zwrotu zapłaconego odszkodowania, jednakże tylko do wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika.

Wskazówka praktyczna

Umowę licencyjną, np. ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS (oraz innymi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które będą uprawnione do pobierania opłat za korzystanie z określonych rodzajów praw autorskich oraz praw pokrewnych) może zawrzeć zarówno tancerz, jak i szkoła tańca. Istotne jest to, aby licencja obejmowała określone czynności eksploatacji praw autorskich. Przykładowo zatem tancerz może uzyskać licencję, na podstawie której on sam może przez określony czas (np. rok) dokonywać publicznego udostępniania utworów muzycznych na terenie całej Polski podczas organizowanych przez siebie kursów tańca, z kolei szkoła tańca może uzyskać licencję na publiczne udostępnianie utworów na terenie posiadanego przez siebie lokalu przez jakąkolwiek osobę (czyli np. wszystkich tancerzy).

Emilia Chmielewska
Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. sxc.hu/ michaelawPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!